Фото без опису

 

ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

 

заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики; (Наказ міністерства соціальної політики України 21 квітня 2015 року № 441)

декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація);

довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності).

Інформація про склад малозабезпеченої сім’ї заявника зазначається в декларації. Якщо заявник вже отримує будь-який із видів державної допомоги, які призначаються органами соціального захисту населення, відомості про розмір допомоги враховуються цим органом без необхідності її декларування.

Паспорт, код (копія згідно з оригіналом)

Довідка зі школи

Довідка склад родини.

Реквізити банку

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 22 липня 2020 р. № 632

Згода на обробку персональних даних

 

ДОПОМОГА  НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

 

заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики; (Наказ міністерства соціальної політики України 21 квітня 2015 року № 441)

 

декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація);

довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності).

Інформація про склад малозабезпеченої сім’ї заявника зазначається в декларації. Якщо заявник вже отримує будь-який із видів державної допомоги, які призначаються органами соціального захисту населення, відомості про розмір допомоги враховуються цим органом без необхідності її декларування.

Паспорт, код (копія згідно з оригіналом)

 

Довідка зі школи

Довідка склад родини.

Реквізити банку

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/49-15

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 22 липня 2020 р. № 632

Згода на обробку персональних даних

 

ДОПОМОГА  У ЗВ’ЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

 

заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики; (Наказ міністерства соціальної політики України 21 квітня 2015 року № 441)

 

Довідка з лікувально – профілактичного закладу.

Трудова книга (копія),у разі безробіття,

Довідка, що не немає трудового стажу ( у разі безробіття)

Паспорт, код (копія згідно з оригіналом)

Реквізити банку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/930-20#n8  Закон України Державна допомога сім’ям з дітьми № 930 – ІХ від 30.09.2020

Згода на обробку персональних даних

 

ДОПОМОГА  ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

 

заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики; (Наказ міністерства соціальної політики України 21 квітня 2015 року № 441)

Копія свідоцтва про народження дитини ( копія згідно з оригіналом)

Код дитини (копія згідно з оригіналом)

Паспорт, код (копія згідно з оригіналом)

Реквізити банку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/930-20#n8  Закон України Державна допомога сім’ям з дітьми № 930 – ІХ від 30.09.2020

Згода на обробку персональних даних

 

         ПАКУНОК МАЛЮКА

 

Заява.

Додаток до заяви

Паспорт, код (копія згідно з оригіналом)

Свідоцтво про народження, код дитини (копія згідно з оригіналом)

Довідка з мед. Закладу про неотримання пакунок малюка.

Реквізити –  для виплати одноразової виплати  «Пакунок Малюка» ПриватБанк.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/930-20#n8

Дана допомога оформлюється після виповнення 1 місяця дитині.

 

 

ДОПОМОГА БАГАТОДІТНІЙ РОДИНІ

 

заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики; (Наказ міністерства соціальної політики України 21 квітня 2015 року № 441)

декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація

Копія свідоцтва про народження дитини ( копія згідно з оригіналом)

Код дитини (копія згідно з оригіналом)

Паспорт, код (копія згідно з оригіналом)

Посвідчення батьків багатодітної родини.

Посвідчення дітей багатодітної родини (окремо на кожну дитину за досягненням 6-ти річного віку)

Довідка склад родини.

Довідка с ДПС про доходи за останні півроку.

Реквізити банку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2019-%D0%BF#n12  Кабінет Міністрів України
від 13 березня 2019 р. № 250

 

Згода на обробку персональних даних

 ДОПОМОГА З НАДАННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ

 Паспорт, код (копія згідно з оригіналом)

Заяву про призначення та надання житлової субсидії.

Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Довідка про забезпеченість громадян житловою площею (форма 497)

Реквізити банку.

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp210505?ed=2021_05_19&an=26  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 19 травня 2021 р. N 505

Згода на обробку персональних даних

 

ДОПОМОГА НА ПРИДБАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА -ПІЛЬГИ (покриття витрат електропостачання, водопостачання, твердих побутових відходів)

заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики; (Наказ міністерства соціальної політики України 21 квітня 2015 року № 441)

Паспорт, код (копія згідно з оригіналом)

Копія посвідчення УБД (учасники війни,ЧАЕС)

Довідка про безпосередню участь в АТО.

Копія тех.паспорта житла

Довідка про склад родини.

Особові рахунки організацій ( ЖКП)

Реквізити банку.

ДРУЖИНА:

Паспорт, код (копія згідно з оригіналом)

Копія свідоцтва про шлюб.

ДІТИ:

Свідоцтво про народження (копія згідно з оригіналом)

Паспорт у разі досягнення дитиною віком 14ти років (копія згідно з оригіналом)

Код ІПН ( копія згідно з оригіналом)

.

БАТЬКИ ( непрацюючі пенсіонери, мешкають разом)

Паспорт, код ( копія згідно з оригіналом)

Копія трудової книжки.

Пенсійне посвідчення (капія згідно з оригіналом).

                   БАГАТОДІНА РОДИНА

 

БАТЬКИ: (мати, батько,опікуни)

заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики; (Наказ міністерства соціальної політики України 21 квітня 2015 року № 441)

декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація

Паспорт,код ( копія згідно з оригіналом)

Свідоцтво про народження дітей (копія згідно з оригіналом) - дитина 14років паспорт ОБОВ’ЯЗКОВО.

Код дитини (копія згідно з оригіналом)

Посвідчення батьків багатодітної родини ( копія згідно з оригіналом)

Посвідчення дітей багатодітної родини за досягненням 6ти річного віку ( копія згідно з оригіналом).

Свідоцтво про шлюб ( копія згідно з оригіналом)

Трудова книжка (копія згідно з оригіналом)

Довідка про склад родини.

Довідка з ДПС про доходи за останні півроку.

Довідка з ПФУ (пенсія по інвалідності, пенсія по втраті годувальника)

Особові рахунки комунальних послуг.

Реквізити банку (соц. послуг. ОщадБанк, ПриватБанк.)

 

 

ПЕДАГОГИ ТА МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ НА ПЕНСІЇ

 

заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики; (Наказ міністерства соціальної політики України 21 квітня 2015 року № 441)

декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі – декларація

Паспорт, код заявника та зареестрованих членів родини ( копія згідно з оригіналом)

Копія трудової книжки.

Пенсійне посвідчення (копія згідно з оригіналом).

Довідка склад родини.

Довідка про трудовий стаж згідно запису труд. книги.

 

Особові рахунки комунальних послуг.

Реквізити банку (соц. послуг. ОщадБанк, ПрватБанк.)

 

            ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ( І,ІІ,ІІІ гр.)

 

заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики; (Наказ міністерства соціальної політики України 21 квітня 2015 року № 441)

декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі – декларація

 

Паспорт, код (копія згідно з оригіналом)

Трудова книжка (копія згідно з оригіналом)

Довідки про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців.

Копія рішення про встановлення опіки ( у разі визнання особи недієздатною)

Довідка МСЕК.

Довідка про неотримання пенсії с ПФУ.

Довідка  ВПО або біженця.

Довідка про склад родини.

Якщо має пай – довідка з місця перебування паю, розмір доходу.

Реквізити банку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15 Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

         Державна допомога на покриття витрат ВПО

 

Заява.

Додаток до заяви.

Довідка ВПО.

Паспорт, код (копія згідно з оригіналом)

Реквізити банку.

Довідка з місця роботи.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF  Постанова Кабінету Міністрів  України від 1 жовтня 2014 року № 505.