- Конституція України;

http://zakon3.rada.gov.ua/la…/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

- Сімейний кодекс України;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

- Цивільний процесуальний кодекс України;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

- Цивільний кодекс України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15

- Житловий кодекс Української РСР

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10

Закони України:

- Закон України від 13 січня 2005 року № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та Закон України вiд 5 жовтня 2006 року № 230-V «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2342-15

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/230-16

- Закон України вiд 15 листопада 2001 року № 2789-III «Про попередження насильства в сім’ї»;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789-14

- Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III «Про охорону дитинства»;

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

- Закон України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80

- Закон України від 2 червня 2005 року № 2623-IV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-15

Укази Президента України:

- Указ Президента України від 5 травня 2008 року № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей»;

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/411/2008

- Указ Президента від 30 травня 1998 року № 568/98 «Про День захисту дітей»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/568/98

Постанови Кабінету Міністрів України:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1068-2007-%D0%BF

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»;

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/823-2005-%D0%BF

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»;

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1068-2007-%D0%BF

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1242-2007-%D0%BF

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»;

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-%D0%BF

- Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

- розпорядження від 22 квітня 2006 року № 229-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 263-р про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Міжнародні документи:

- Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей;

- Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми;

- Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення прав дітей від 3 серпня 2006 року № 69-V;

- Конвенція ООН про права дитини;

- Європейська конвенція про здійснення прав дітей;

- Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення;