ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ДОВІДКИ ЗА ФОРМОЮ ОК-5 ТА ОК-7

  • 22244

 Фото без опису    Зараз збільшилася кількість громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду України за отриманням довідок ОК-5 та ОК-7.

     Довідки ОК-5 та ОК-7 – це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України).

    Довідка ОК-5 формується починаючи з 2000 року, та містить відомості про суми заробітку для нарахування соціальних виплат (у тому числі доплата до мінімальної заробітної плати) і страховий стаж. Як правило, ця довідка використовується органами Пенсійного фонду для призначення (перерахунку) пенсії, а також при нарахуванні лікарняних. Також на підставі цієї довідки застрахована особа може проаналізувати свій страховий стаж та заробітну плату, яка в майбутньому буде використана при призначенні пенсії.

    Довідка за формою ОК-7 формується за період з 2011 року і містить відомості про фактичні суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (у межах максимальної величини), та страховий стаж. Також відомості за формою ОК-7 доцільне використовувати для визначення страхового стажу для нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності, допомоги по безробіттю та інше.

     В довідках ОК-5 та ОК-7 містяться такі дані:

– перелік страхувальників, які подавали про застраховану особу відомості до системи персоніфікованого обліку;

– за кожен місяць по кожному із страхувальників: сума заробітної плати, з якої сплачені внески, кількість днів стажу, відмітка про сплату внесків;

– відомості про спеціальний (пільговий) стаж та відомості про стаж, який зараховується без сплати страхових внесків (наприклад, період отримання допомоги по безробіттю), по страхувальниках і по роках.

     Позначка про сплату внесків в довідках ОК-5, ОК-7 позначається словами “Так” або “Ні”. Якщо в довідках суму заробітної плати вказано, але внески не сплачено (відмітка “Ні”), то такий місяць до страхового стажу не зараховується.

     Довідки ОК-5, ОК-7 надаються особі, яка особисто звернулася до органів Пенсійного фонду України, при пред’явленні нею паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Страхувальник може отримати інформацію тільки про осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах і виключно за період перебування осіб у трудових відносинах із цим страхувальником.