З 1 по 31 серпня 2020 р. діятиме постанова Кабміну, якою оновлено правила карантину.

  • 666

   Оновлено правила карантину і запроваджено посилені протиепідемічні заходи!

    З 1 по 31 серпня 2020 року на всій території України діятиме постанова Кабміну № 641, якою оновлено правила карантину і запроваджено посилені протиепідемічні заходи на території зі значним поширенням COVID-19. Крім того, документ містить певні спецумови в роботі для підприємців та роботодавців.
    Відповідно до документу на період дії карантину тимчасово дозволяється:
- фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, вести облік доходів і витрат без використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), якщо ведення зазначених книг повинне розпочатися після встановлення карантину, за умови подальшого подання такими особами книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), до яких внесені дані про доходи і витрати, отримані (здійснені) ними, для реєстрації до контролюючих органів протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про відміну карантину;
- залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення, визначених у Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам.

Фото без опису