О Г О Л О Ш Е Н Н Я про формування складу координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Криворізькій сільській раді

  • 122

Відповідно до  п. 2 ст. 16 Закону України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» Криворізька сільська рада формує склад координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. Координаційна рада з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності (далі – Координаційна рада) – це постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який заплановано створити при Криворізькій сільській раді, з метою участі в оцінюванні ефективності державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності та сприянні у  координації діяльності субєктів відносин у зазначеній сфері на території громади                                                                               

Основними завданнями Координаційної ради є сприяння здійсненню повноважень місцевого органу виконавчої влади у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, співпраця з інститутами громадянського суспільства, які ведуть діяльність у вищезазначеній сфері та висвітлення їх діяльності, провадження інформаційно-просвітницької діяльності, удосконалення нормативно-правової бази, визначення шляхів і способів вирішення питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.                                               

Строк повноважень складу координаційної ради становить два роки.              

Члени координаційної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.          

Запрошуємо до співпраці представників громадських обєднань ветеранів і учасників бойових дій, військово-патріотичних і військово-спортивних клубів та організацій, представників інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності,  представників закладів освіти, закладів сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності, органів учнівського та студентського самоврядування, дитячих та молодіжних громадських об’єднань, вчених, експертів, діячів освіти, науки, культури, спорту, тощо, діяльність яких спрямована на утвердження української національної та громадянської ідентичності.

До складу координаційної ради може бути делеговано не більше як по одному представнику від інституцій, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства. 

Пропозиції щодо включення до складу координаційної ради необхідно подати до Криворізької сільської ради (у форматі ПДФ) на електронну адресу гуманітарного відділу Криворізької сільської ради gumanviddil2021@gmail.com  до  18 березня 2024 року (включно). Для подання кандидатури необхідно  надати наступні документи: лист про делегування представника до складу Координаційної ради або подання для громадських організацій, комунальних установ і закладів (зразок).

 

 

Зразок

Криворізька сільська рада

 

Просимо включити до складу Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Криворізькій сільській раді кандидатуру (П.І.Б., посада, контактний телефон).

 

Керівник                                 Підпис                                    Ім’я і ПРІЗВИЩЕ

 

Виконавець: ПІБ, контактний номер телефону