Збільшено розмір допомоги по безробіттю

  • 81

Постановою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 14.09.2023 за № 60 було змінено розміри допомоги по безробіттю для різних категорій зареєстрованих безробітних в бік збільшення, а саме:

  • молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних мають право на виплату в розмірі 1500 грн., на відміну від попереднього розміру 1000 грн.;
  • застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, мають страховий стаж менше семи місяців або звільнені з останнього місця роботи (служби) з негативних підстав також тепер мають право на виплату в розмірі 1500 грн.;
  • застраховані особи, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить сім місяців і більше мають право на виплату в розмірі не менше 2500 грн., на відміну від попереднього розміру 1800 грн.;
  • працівники та гіг-спеціалісти юридичних осіб, що перебувають у статусі резидента Дія Сіті згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", після звільнення чи припинення гіг-контракту мають право на допомогу по безробіттю у розмірі 2500 грн.;
  • внутрішньо переміщені особи або особи, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) також мають право на допомогу по безробіттю у розмірі 2500 грн.

Положення вищезазначеної постанови застосовуються з 31 липня 2023 року.