12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею

  • 48

Всесвітній день боротьби з дитячою працею був встановлений рішенням Міжнародної організації праці (МОП). Ідея про внесення до календаря нової дати з’явилася в 1997 році після проведення заходів, присвячених боротьбі з найгіршими формами дитячої праці.

Стаття 19 Конвенції ООН про права дитини встановлює, що Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину.

Принцип 9 Декларації прав дитини встановлює, що дитина не може прийматися на роботу до досягнення належного вікового мінімуму; їй у жодному разі не повинні доручатися чи дозволятися роботи або заняття, які є шкідливими для її здоров’я або перешкоджають її освіті, фізичному, розумовому чи моральному розвитку.

У МОП зазначають, що сьогодні у світі 152 мільйони дітей віком від 5 до 17 років змушені працювати, а це кожна десята дитина.

При цьому 99,9% усіх дітей живуть у країнах, які є учасниками Конвенції про заборону найгірших форм дитячої праці.

Порядок застосування праці дітей визначається законодавством України про працю. Основним нормативно-правовим актом, яким регулюються дане питання є Кодекс законів про працю України.