Аналітична довідка роботи методичного об’єднання керівників закладів дошкільної освіти гуманітарного відділу Криворізької сільської ради

  • 406

Базовий компонент дошкільної освіти як Державний стандарт є актуальним у будь-який час. Він утверджує політику держави в галузі дошкільної освіти.

Введення в Україні воєнного стану позначається на всіх сферах людського життя. Особливих змін зазнає освітня галузь, зокрема дошкільна.

Сьогодення внесло корективи в освітянське життя та незмінним лишилося те, що усі ми маємо працювати заради наших дітей. Робота кожного наразі надзвичайно важлива.

Згідно наказу гуманітарного відділу створено методичне об’єднання (МО) керівників  закладів дошкільної освіти  Криворізької сільської ради. Затверджено план роботи МО на 2022 – 2023 навчальний рік. Згідно плану роботи проводяться онлайн - наради, консультації, тренінги, творчі звіти керівників і вихователів закладів дошкільної освіти.

Робота методичного об’єднання спрямована на створення науково-методичного осередку для педагогів і батьків. Здійснюється вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду працівників  закладів дошкільної  освіти  Криворізької сільської ради.

Питання щодо створення безпечного, комфортного, інклюзивного середовища для всіх учасників освітнього процесу й підвищення якості освітньої діяльності  закладів дошкільної  освіти  залишаються пріоритетними.

Вихователі ЗДО повноцінно надають  освітні, інформаційні, консультаційні послуги сім’ям, які виховують дітей раннього та дошкільного віку, відвідують родини вдома, спілкуються з батьками.

В умовах військових дій найбільшої актуальності набувають системи комунікації з дітьми, їхніми батьками, сім’ями, педагогами, що дає змогу встановити швидкий обмін інформацією, мобільність зворотного зв’язку.

ЗДО за допомогою сайтів, соціальних мереж організовує взаємодію всіх учасників освітнього процесу й створює  віртуальну бібліотеку, своєрідний банк освітніх ресурсів, який постійно оновлюється й поповнюється  інформацією , яка  використовується як ресурси онлайн-освіти, забезпечує залучення  дітей  до різних програм з дошкільної освіти.

В умовах запровадження дистанційної форми організації освітнього процесу батьки  стали партнерами педагогічних працівників.

В закладах дошкільної освіти Криворізької сільської ради розроблені і затверджені плани дистанційної роботи педагогічних працівників, які передбачають освітній процес (онлайн – заняття, відео – заняття), участь дітей у виховних заходах, перегляд різноманітних пізнавальних і  розвивальних цікавинок, консультації для батьків.

До Вашої уваги викладаэмо  частину комплексного плану ЗДО №22 "Калинка" «Індивідуальний план дистанційної роботи вихователя ЗДО «Калинка» Броваренко Марини Володимирівни. Очолює заклад дошкільної освіти Броваренко Галина Вікторівна. Фото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без опису