ПОЛОЖЕННЯ про ланку Криворізької сільської ради (ОТГ) територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 • 224

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про ланку Криворізької сільської ради (ОТГ) територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

1.Загальна частина

 

1.1. Положення про ланку Криворізької сільської ради (ОТГ) територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
(далі - Ланка) регулює питання здійснення заходів цивільного захисту в сільській раді, визначає склад органів управління та сил цивільного захисту, планування діяльності Ланки, порядок виконання нею завдань та організації взаємодії.

1.2. Основною метою створення і функціонування Ланки є здійснення заходів щодо захисту населення і територій сільської ради від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

1.3. Ланка виконує завдання, які визначені Кодексом цивільного захисту України, постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про ЄДСЦЗ» (із змінами) та цим Положенням.

 

2. Керівництво та загальна структура Криворізької Ланки ТП ЄДС ЦЗ

 

2.1. Керівництво Ланкою здійснює сільський голова.

2.2. Ланка має два рівні: місцевий та об’єктовий.

2.3. Ланка створюється з метою здійснення заходів щодо захисту населення і території сільської ради від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

 

3. Органи управління та сили цивільного захисту

 

3.1. У складі Ланки функціонують постійно діючі органи управління цивільного захисту, координаційні органи, сили цивільного захисту Ланки і функціональних підсистем.

3.2. Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, є:

на місцевому рівні - виконавчий комітет Криворізької сільської ради, відділ цивільної, оборонної, мобілізаційної та правової роботи, 19 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області;

на об’єктовому рівні - органи управління (керівники) підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) відповідно до чинного законодавства.

3.3. Координаційними органами є:

 • на місцевому рівні - комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій сільської ради;
 • на об’єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Діяльність зазначених комісій проводиться відповідно до положень про них.

Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на місцевому та об’єктовому рівні, у разі потреби, створюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких проводиться відповідно до Положень про такі комісії.

3.4. Для забезпечення діяльності у режимі повсякденного функціонування органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій функціонують:

1) на місцевому рівні:

- оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби підприємств, установ та                організацій усіх форм власності (у разі їх створення);

2) на об’єктовому рівні - чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення).

3.5. Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення цивільного захисту та виконання функцій, передбачених на особливий період, відповідно до статті 72 Кодексу цивільного захисту України використовується державна система пунктів управління.

3.6. До складу сил цивільного захисту функціональних підсистем входять:

 • спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби - 1;
 • об’єктові аварійно-рятувальні служби - 6;
 • об’єктові формування цивільного захисту - 6;
 • галузеві та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту - 11;
 • державний пожежно-рятувальний підрозділ - 1;
 • добровільні формування цивільного захисту - 3.

3.7. До складу сил цивільного захисту Ланки входять:

 • комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій - 0;
 • об’єктові та територіальні формування цивільного захисту - 6;
 • територіальні та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту - 6;
 • місцева пожежно-рятувальна частина - 1;
 • добровільні формування цивільного захисту - 3.

4. Режими функціонування

 

4.1. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, на території сільської ради встановлюється один із таких режимів функціонування Ланки:

 • повсякденного функціонування;
 • підвищеної готовності;
 • надзвичайної ситуації;
 • надзвичайного стану.

4.2. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій Ланка функціонує в режимі повсякденного функціонування.

4.3. Підставами для тимчасового введення в межах сільської ради для Ланки режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368).

4.4. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації вводиться розпорядженням сільського голови.

У період дії надзвичайного стану, в разі його введення, Ланка функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» та іншими нормативно-правовими актами України.

В особливий період Ланка функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також іншими нормативно-правовими актами України.

 

5. Планування діяльності Ланки

 

5.1. Для організації діяльності Ланки рішенням виконкому сільської ради затверджується план основних заходів цивільного захисту на рік.

5.2. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відділом цивільної, оборонної, мобілізаційної та правової роботи у взаємодії з іншими структурними підрозділами ради сільської ради, суб’єктами господарювання з чисельністю працюючого персоналу більш як 50 осіб розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації.

5.3. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах.

5.4. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту Ланки під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами управління та силами цивільного захисту відпрацьовуються плани такої взаємодії.

5.5. Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності Ланки здійснюється підрозділом територіального органу 19 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області.

 

6. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій

 

6.1. З метою забезпечення здійснення заходів у Ланці щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводиться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій.

 

7. Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

 

7.1. Організація оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється сільською радою та керівниками об’єктів господарської діяльності.

7.2. Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у своєчасному доведенні відповідної інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання, що належать до Ланки, та населення і забезпечуються шляхом використання локальних та об’єктових систем оповіщення цивільного захисту.

7.3. Оповіщення на приведення системи цивільного захисту до вищих ступенів готовності органів управління, спеціалізованих служб цивільного захисту здійснюється черговою службою Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації.

7.4. Відділ цивільної, оборонної, мобілізаційної та правової роботи сільської ради відповідно до Положення про порядок інформаційної взаємодії в межах територіальної підсистеми Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, забезпечує збір та аналіз інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, розвиток, хід ліквідації їх наслідків та надання населенню через засоби масової інформації оперативної інформації щодо захисту від надзвичайних ситуацій.

 

8. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків

 

8.1. Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення сил і засобів цивільного захисту Ланки та функціональних підсистем ЄДСЦЗ створена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. У разі потреби розпорядженням сільського голови утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.2. Для безпосередньої організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та керівництва залученими органами управління, силами і службами підприємств, організацій, установ сільської ради призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

8.3. Залежно від рівня надзвичайної ситуації, керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій призначається один із заступників голови, а у разі невідкладних дій - керівник суб’єкту господарювання.

8.4. До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного захисту або оперативної групи, який прибув до зони надзвичайної ситуації першим.

8.5. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.6. У разі виникнення надзвичайних ситуацій 19 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області, надає допомогу в забезпеченні роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

8.7. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії на об’єктах підвищеної небезпеки, а також планами залучення сил та засобів на гасіння пожеж.

8.8. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання (добровільні формування цивільного захисту) за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

8.9. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб за рахунок суб’єктів господарювання сільської ради, які їх створюють.

 

9. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту

 

9.1. З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації у Ланці організовується взаємодія з питань:

 • визначення органів управління, склад та кількість сил і засобів цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;
 • організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;
 • всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

9.2. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на місцевому та об’єктовому рівні - між виконавчим комітетом сільської ради, їх силами цивільного захисту, а також суб’єктами господарювання.

9.3. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації з оперативно-черговою службою Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА, оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами органів виконавчої влади всіх рівнів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення), оперативно-координаційним центром 19 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області організовується обмін інформацією про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.

9.4. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників, які залучаються до здійснення таких заходів. Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються керівником Ланки та відповідними територіальними органами центральних органів виконавчої влади.

 

10. Забезпечення фінансування Ланки

 

10.1. Забезпечення фінансування Ланки здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів суб’єктів господарювання та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

10.2. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.