Засідання круглого столу на тему «Аналіз виробничого травматизму та професійної захворюваності за 2021 рік

  • 204

       11 січня 2022 року за ініціативою відділу профілактики страхових випадків Добропілльського міського відділення Фонду начальником відділу –страховим експертом з охорони праці Окомашенко О.П., страховими експертами з охорони праці Романів Т.І. та Смаженко Н.О. проведено засідання круглого столу на тему «Аналіз виробничого травматизму та професійної захворюваності за 2021 рік, та заходи з їх недопущення по відокремленому підрозділу «Шахтоуправління «Добропільське» Державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток».

        В заході взяли участь представники управління з питань праці Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці : лікарь з з гігієни праці відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Єрмоленко М.В. та головнй державний інспектор гігієни праці Васильченко С.І., а також в.о. начальника відділення Фонду Дерипаска В.Т. та начальник зміни служби з охорони праці ВП «Шахтоуправління «Добропільське» Марченко Д.І.

       Начальник відділу профілактики страхових випадків-страховий експерт з охорони праці Окомашенко О.П. довела до присутніх, що в цілому по ВП «Шахтоуправління «Добропільське» ДП «Добропіліллявугілля – видобуток» за 12 місяців 2021 року було зареєстровано:

- 80 страхових випадків (за 12 місяців 2020 року – 55):

- 34 нещасних випадків (+22) і 46 професійних захворювань (+3).

       Аналіз травматизму свідчить, що частіше нещасні випадки трапляються через: -незадовільний технічний стан, у тому числі виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території - 6 в 2021 році, 3 в 2020 році;

-порушення технологічного процесу - 7 в 2021 році, 2– в 2020році.

Професії по яким частіше трапляються нещасні випадки :

-прохідник - 6 в 2021 році, 2- в 2020році;

-гірник очисного забою – 8 в 2021 році, 0 – в 2020році.

Частіше вік травмованих осіб становить:

-від 30 до 35 років – 6 в 2021 році, 3 - в 2020році;

-від 36 до 40 років – 9 в 2021 році, 4 – в 2020 році;

-від 41 до 45 років - 13 в 2021році, 2 в 2020 році.

Найчастіше видом події нещасного випадку є :

-падіння потерпілого під час пересування ( 8 – в 2021 році, 2 – в 2020 році);

-обвалення та обрушення породи, грунту 5 – в 2021році, 0 – в 2020році.

-інші види – 8 в 2021 році, 3- 2020році.

       Страховий експерт з охорони праці Романів Т.І. наголосила, що по ШУ «Добропільське» зросла кількість нещасних випадків із смертельними наслідками: 3 - в 2021році, 0 –в 2020році, у т.ч. шахта «Добропільська» - 2 випадки, шахта «Алмазна» - 1 смертельний випадок. Значно почастішали нещасні випадки (падіння), які трапляються під час пересування, в основному через особисту необережність працівників.

      Страховий експерт з охорони праці Смаженко Н.О. виступила з аналізом професійної захворюваності, який свідчить, що професії по яким встановлюється зв'язок профзахворювання частіше являються:

-гірник очисного забою (12 – в 2021 році, 17 – в 2020 році);

-прохідник (12 – в 2021 році, 4- в 2020році);

-машиніст гірничих виїмкових машин (8 – в 2021 році, 8 - в 2020році).

Вік потерпілих від хронічних професійних захворювань частіше становить від 41 до 45 років (21- в 2021році, 17- в 2020році), а стаж роботи в шкідливих умовах праці від 20 до 25 років (24 - в 2021році, 21- в 2020році).

      В 2021 році по три профзахворювання встановлено 19 потерпілим, по два профзахворювання встановлено 22 потерпілим, одне профзахворювання встановлено 5 потерпілим.

     Лікарем з гігієни праці Єрмоленко М.В. було підняте питання результатів проведеного медичного огляду працівників шахтоуправління з метою своєчасного упередження хронічних захворювань.

Присутні взяли до уваги всі показники та прийняли рішення посилити роботу в поточному 2022 році по зниженню травматизму та профзахворюваності серед працівників шахтоуправління. .

Фото без опису