ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ КОЛИШНІМ СЛУЖБОВЦЯМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

  • 239

Особи, які мають право на пенсію за Законом №2262 при наявності встановленої вислуги на військовій службі мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Військовослужбовці, які мають право на пенсію за цим Законом та стали особами з інвалідністю за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності.

Члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

Основною умовою призначення пенсії є те, що пенсії призначаються і виплачуються після звільнення військовослужбовців зі служби.

У разі повторного прийняття на військову службу виплата пенсій на час служби припиняється. При наступному звільненні зі служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Не припиняється виплата у разі призову військовослужбовців на військову службу за контрактом.

На підставі пункту 5 статті 2 Закону №2262 пенсії по інвалідності та пенсії в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.

Надбавки та підвищення до пенсії

До пенсії за вислугу років та по інвалідності нараховуються надбавки та підвищення, а саме:

а) надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника, на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу на дітей одиноким матерям. За наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена сім'ї до пенсії за вислугу років за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім'ї надбавку. За наявності в сім'ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором;

б) державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю, у порядку і на умовах, передбачених Законом України від 18.05.2004 №1727-IV "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

в) надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , а особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - у порядку і на умовах, передбачених статтею 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Фото без описуФото без описуФото без опису