Схвалений Прогноз бюджету Криворізької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки

  • 265

     На засіданні виконавчого комітету Криворізької сільської ради 10 серпня поточного року схвалений Прогноз бюджету Криворізької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз бюджету), який складений фінансовим відділом Криворізької сільської ради спільно з головними розпорядниками коштів бюджету сільської територіальної громади з метою виконання статей 75, 751 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рішення виконавчого комітету Криворізької сільської ради від 22 квітня 2021 року № 126 «Про організацію роботи щодо складання прогнозу бюджету Криворізької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки».

     Прогноз бюджету ґрунтується на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілях сталого розвитку України на період до 2030 року, Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки та спрямований забезпечити узгодження стратегічних пріоритетів держави та громади з можливостями бюджету територіальної громади на 2022 – 2024 роки.

     Прогноз бюджету містить, зокрема, основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, враховані під час розроблення Прогнозу бюджету, загальні показники доходів бюджету сільської територіальної громади, загальні граничні показники видатків бюджету, показники за основними видами доходів бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), граничні показники видатків бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), положення щодо взаємовідносин бюджету Криворізької сільської територіальної громади з іншими місцевими бюджетами (включаючи показники, необхідні для складання прогнозів інших місцевих бюджетів), інші показники і положення, необхідні для складання проєкту бюджету на зазначений період.

     Середньострокове бюджетне прогнозування показників дохідної частини (без урахування міжбюджетних трансфертів) бюджету Криворізької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки здійснено на основі застосування чинних норм Бюджетного, Податкового кодексів України з урахуванням чинних ставок оподаткування, виходячи з прогнозу основних показників економічного і соціального розвитку громади на 2021-2024 роки, аналізу виконання бюджету у попередніх бюджетних періодах та у січні-червні 2021 року та з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки.

     Дохідна частина Прогнозу бюджету формувалась на таких прогнозних макропоказниках, основних показниках економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021-2024 роки як: фонд оплати праці штатних працівників, середньомісячна заробітна плата штатних працівників, розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, а також з використанням інформації щодо показників надходжень податків, зборів, інших платежів, наданої територіальними органами Державної податкової служби та іншими органами, що контролюють справляння надходжень бюджету.

     При складанні Прогнозу бюджету за видатками враховано у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

     При розрахунку граничних показників видатків були враховані такі соціальні стандарти: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2022 року –                6500 грн, з 1 жовтня - 6700 грн; з 1 січня 2023 року - 7176 грн, з 1 січня 2024 року - 7665 грн, посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року - 2893 грн, з 1 жовтня - 2982 грн, з 1 січня 2023 року - 3193 грн, з 1 січня 2024 року - 3411 грн.

     Прогноз бюджету визначає показники бюджету Криворізької сільської територіальної громади на середньостроковий період та є основою для складання проєкту бюджету Криворізької сільської територіальної громади на 2022 рік, які можуть бути уточнені у разі:

уточнення основних прогнозних макропоказників та показників соціально-економічного розвитку регіону;

прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, що впливають на показники бюджету;

зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, визначених у проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», схваленому Кабінетом Міністрів України та поданому на розгляд Верховної Ради України.

     Схвалення Прогнозу бюджету сприятиме проведенню виваженій та послідовній регіональній бюджетній політиці, узгодженню стратегічних пріоритетів держави та громади з можливостями бюджету Криворізької сільської територіальної громади в середньостроковій перспективі, а також дозволить забезпечити якісну та своєчасну розробку бюджету на 2022 рік.