Державні допомоги

  • 230

Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових
справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги (Наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345)
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1098-06#Text

 Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу
сім’ї для надання соціальних послуг (Наказ Міністерства соціальної
політики України від 16 червня 2020 року № 419)
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0611-20#Text

 Про порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-priznachennya-i-vipla-a859

 Постанова КМУ від 03.02.2021 №79 "Про деякі питання призначення і
виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю"
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-priznachennya-i-vipla-a79

          Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
https://drive.google.com/file/d/1r2fNVwFD9mPOBjOY1HfU-wi9SIdQk5Pb/view?usp=sharing

 Постанова КМУ від 14.04.2021 №355 "Про внесення змін до Порядку
проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у
зв’язку з порушенням термінів їх виплати"
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-provedennya-kompensaciyi-gromadyanam-vtrati-chastini-groshovih-dohodiv-u-zvyazku-z-porushennyam-terminiv-yih-viplati-355-140421

 Деякі питання адміністрування надання місцевими державними
адміністраціями і територіальними громадами соціальної підтримки у
сферах соціального захисту населення та захисту прав дітей (Наказ
Міністерства соціальної політики України від 30 грудня 2020 року № 868)
         https://www.msp.gov.ua/documents/5908.html(змінено)