Пільги

  • 249

Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на
пільги (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117)
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2003-%D0%BF#Text

 Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу
у грошовій формі (Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня
2019 р. № 373)
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2019-%D0%BF#Text

 Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в
Україні"
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text

 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту"
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text

 Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи"
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text

 Закон України "Про освіту"
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
[14:45]Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14#Text

 Закон України "Про охорону дитинства"
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

 Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні"
        https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#Text

 Закон України "Про культуру"
        https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text

 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
        https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text

 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8#w1_1
[14:46]КОДЕКС  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  УКРАЇНИ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8#w1_1

 Закон України "Про Службу безпеки України"
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text

 Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей"
         https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text

 Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та
їх соціальний захист"
        https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80#Text

 Закон України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту
інформації України"
        https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15#Text

 Закон України "Про соціальний захист дітей війни"
        https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2195-15#Text

 Закон України "Про реабілітацію жертв політичних  репресій на Україні"

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_12_15/T096200.html