ПРООН оголошує грантовий конкурс для ОГС Донецької та Луганської областей

  • 1112

 

ПРООН оголошує грантовий конкурс для ОГС Донецької та Луганської областей

 

http://www.vzplus-grant.org.ua

Напрями конкурсу

  1. Розвиток співпраці між територіальними громадами на основі спільних інтересів та цілей.
  2. Добре врядування. Заохочення участі мешканців громад і сприяння відкритості та підзвітності органів місцевої влади.

Максимальна сума грантів до 5000 дол. США;

До участі у конкурсі ПМГ запрошуються неурядові громадські організації (НГО), які офіційно зареєстровані у Донецькій або Луганській області (на території, підконтрольній уряду України);

Заявки на конкурс можуть подаватися за наступними напрямами:

Напрям 1: Розвиток співпраці між територіальними громадами на основі спільних інтересів та цілей

За цим напрямом гранти надаються для налагодження співпраці між територіальними громадами для забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку територій, а також для покращення якості послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей. Грантові проєкти цього напряму повинні реалізовуватися для кількох громад (двох або більше).

Проєкти можуть спрямовуватись на задоволення потреб цільових громад в таких сферах:

а)    послуги:

  1. комунальні послуги (підтримка створення єдиної системи електронного обліку та аналізу споживання енергії в комунальній власності; підтримка створення комунальних послуг; запровадження нових видів комунальних послуг; створення обслуговуючих кооперативів тощо);
  2. соціальне забезпечення (підтримка створення комунальних служб для надання соціальних послуг у кількох громадах; створення нових соціальних послуг; розвиток закладів та служб соціального забезпечення; забезпечення вільного доступу людей з інвалідністю до соціальної інфраструктури тощо);
  3. телекомунікаційні, комунікаційні та інформаційні технології (автоматизація систем надання послуг жителям кількох громад; інтерактивні карти; мобільні додатки для місцевої інфраструктури тощо);
  4. охорона здоров'я (підтримка залучення інвесторів до громад для надання якісних медичних послуг у закладах первинної медичної допомоги та розвитку медичної інфраструктури; вдосконалення медичних послуг та забезпечення вільного доступу до них; організація заходів щодо ранньої діагностики та профілактики захворювань тощо);
  5. освіта (міжмуніципальні програми «Освіта дорослих»; формування мереж знань через створення громадських просторів, команд вчителів та експертів; розвиток дошкільних та шкільних навчальних закладів; створення установ для професійного розвитку вчителів тощо);
  6. культура (підтримка створення центрів надання культурних послуг населенню; забезпечення інклюзивності та доступності культурних установ, що надають послуги кільком громадам);

б)    захист навколишнього середовища (запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища; охорона природних ресурсів; робота з безпритульними тваринами тощо); здійснення заходів, спрямованих на енергозбереження;

в)    створення офісів сталого розвитку, що реалізують ініціативи для декількох громад;

г)     підзвітність та прозорість місцевої влади;

д)    інші проєкти, що будуть підтримувати та просувати ідею сталої співпраці двох або більше територіальних громад.

 

 

 

За цим напрямом проекти можуть підтримувати громадську роботу для підвищення рівня участі громадян, а саме для забезпечення більш широкого та швидкого доступу до публічної інформації та прийняття рішень, або удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування шляхом розвитку співпраці влади з групами громад / спостерігачами / громадськими радами та адвокатськими групами. Відповідно до цього напряму, проєкти мають сприяти підвищенню якості послуг, прозорості процедур місцевого фінансового адміністрування та сталому розвитку цільових громад.

Проєкти цього напряму можуть бути спрямовані на:

а)   впровадження систематичних інноваційних механізмів комунікацій для чіткого та прозорого звітування органами місцевого самоврядування громаді про діяльність, витрати та отримані результати; встановлення ефективних відносин між владою та громадянським суспільством через інформаційну діяльність з підвищення обізнаності; підвищення рівня відповідальності органів влади та постачальників послуг перед громадою; поліпшення доступу до інформації для мешканців громади; налагодження діалогу та партнерства з громадою, постачальниками послуг та приватним сектором;

б)   впровадження систем громадського моніторингу в органах місцевого самоврядування; впровадження інноваційних інструментів електронного врядування для використання аналізу даних, звітування місцевих органів влади; впровадження громадського контролю із запобігання порушень у сфері публічних закупівель з використанням системи ProZorro та онлайн-платформи громадського контролю DoZorro; здійснення моніторингу та своєчасного попередження органів місцевого самоврядування про активізацію змін результатів тендерів;

в)   підвищення рівня відповідальності влади перед громадою та встановлення ефективних відносин «громада - місцева влада»; розвиток діалогу між владою та громадою через інструменти громадського моніторингу діяльності;

г)    створення майстерні доброго врядування на регіональному рівні в кожній області (проект повинен забезпечувати діяльність на всіх територіях відповідної області).

Контакти

Вебсайт конкурсу: http://www.vzplus-grant.org.ua

Контактний телефон: +38 0660 94 49 33

Email: SGP@vzplus.org