Оголошується конкурс на визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти Криворізької сільської ради

  • 434

Криворізька сільська рада оголошує Конкурс на визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти Криворізької сільської ради (далі - Конкурс).

Конкурс проводитиметься відповідно до Положення про  умови  проведення конкурсу на визначення опорного  закладу освіти Криворізької сільської ради (додається), затвердженого рішенням сесії  сільської ради       від 27 травня 2021 року VIII/9-40 «Про затвердження Положення про  умови  проведення конкурсу на визначення опорного  закладу освіти Криворізької сільської ради  та проведення конкурсу на визначення опорного 

закладу освіти Криворізької сільської ради».


 

Конкурс проводиться у термін з 01  червня  по 17 червня  2021 року.

 

Етапи проведення Конкурсу:


І етап – Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення опорного закладу освіти та його філій, оголошення конкурсу (01.06.2021).

ІІ етап – Подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти Криворізької сільської ради на участь у Конкурсі до гуманітарного відділу Криворізької сільської ради. Строк подачі заявок становить не більше 10 календарних днів з дня оголошення Конкурсу (до 10.06.2021).

ІІІ етап –  Визначення переможців Конкурсу та оприлюднення його результатів. Строк визначення переможця конкурсу становить не більше 7 календарних днів з дня закінчення подачі заявок (до 17.06.2021).

 

До участі у Конкурсі запрошуються заклади загальної середньої освіти Криворізької сільської ради.

Для участі у Конкурсі закладам освіти необхідно надати до конкурсної комісії Криворізької сільської ради:

 

- заявку (Додаток 1до Положення  про  умови  проведення конкурсу на визначення опорного  закладу освіти Криворізької сільської ради );

- конкурсні матеріали:

1) Концепція діяльності опорного закладу освіти;

2) План розвитку закладу освіти (до 10 сторінок) на наступні 3 роки.

3Опис прогнозованих інвестиційних потреб опорного закладу освіти.

4) Діюча матеріально-технічна база.

5) Якість надання освітніх послуг закладом загальної середньої освіти за останні 3 роки.

За бажанням можуть бути подані:
− відеопрезентація школи на доступних носіях (до 5 хвилин);
− додаткові ілюстративні матеріали.

 

Зазначені документи подаються на адресу: село Криворіжжя, вулиця  Центральна, 103, голові конкурсної комісії з  визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти Криворізької сільської ради (Гайдар Е.О., заступник сільського голови  з питань житлово-комунального господарства Криворізької сільської ради).

 

 

Додаток:

 

Положення  про  умови  проведення конкурсу на визначення

опорного  закладу освіти Криворізької сільської ради

 

І. Загальні положення

 

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про опорний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 № 532 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 56 від 27.01.2021) та визначає порядок проведення конкурсу на визначення опорного  закладу серед закладів загальної середньої  освіти  Криворізької сільської ради (далі – Конкурс).

Організатором Конкурсу є Криворізька  сільська  рада.

Учасниками конкурсу є заклади загальної середньої освіти спільної власності територіальної громади Криворізької  сільської  ради.

Рішення про оголошення конкурсу приймається Криворізькою  сільською  радою (далі - Засновник).

Опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої  освіти, що має зручне розташування для підвезення здобувачів освіти та педагогічних працівників (у разі потреби) та в зворотному напрямку з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти.

Опорний заклад освіти є юридичною особою, має  власну печатку, штамп, офіційний бланк. Кількість здобувачів освіти опорного закладу освіти (без урахування їх кількості у філіях) повинно становити, як правило, не менш як 200 осіб.

Філія опорного закладу освіти - це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (ст.13 п.3 Закону України «Про освіту»).

Філія забезпечує здобуття початкової освіти, а також за рішенням засновника - базової середньої освіти.

 

2. Метою конкурсу є:

 - створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища;

 - забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти;

 - створення умов для здобуття особами початкової та базової середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків;

 - раціонального і ефективного використання наявних у закладах освіти та їх філіях ресурсів, їх модернізації.

Завданнями опорного закладу освіти та його філій є створення безпечного освітнього середовища, концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення єдиної системи виховної роботи.

 

3. Створення нового освітнього простору в опорному закладі передбачає:

 - створення мотивуючого простору, застосування новітніх технологій дизайну, архітектури будівель та споруд, просторово-предметного оточення закладів освіти;

 - забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти;

 - забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього та безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;

 - створення умов для здобуття освіти із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та технологій;

 - використання матеріально-технічної бази закладів освіти для забезпечення всебічного розвитку особистості здобувачів освіти.

 

4. Для проведення Конкурсу засновник встановлює чисельність та затверджує персональний склад конкурсної комісії (далі – Комісія), оголошує проведення Конкурсу, визначає переможця Конкурсу, оприлюднює результати Конкурсу.

 

ІІ. Порядок проведення Конкурсу

 

1. Конкурс проводиться у три етапи:

І етап – організація проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення опорного закладу освіти та його філій, оголошення конкурсу;

ІІ етап – подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти Криворізької сільської ради на участь у Конкурсі до гуманітарного відділу Криворізької сільської ради. Строк подачі заявок становить не більше 10 календарних днів з дня оголошення Конкурсу;

ІІІ етап –  визначення переможців Конкурсу та оприлюднення його результатів. Строк визначення переможця конкурсу становить не більше 7 календарних днів з дня закінчення подачі заявок.

 

2. Учасниками конкурсу є заклади  загальної середньої освіти, які знаходяться на території Криворізької сільської ради.

 

3. Для участі у Конкурсі закладам освіти необхідно подати до конкурсної комісії Криворізької сільської ради:

- заявку (Додаток 1);

- конкурсні матеріали:

1) концепція діяльності опорного закладу освіти;

2) план розвитку закладу освіти (до 10 сторінок) на наступні 3 роки, який містить таку обов’язкову інформацію:

- загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість здобувачів освіти, які будуть навчатися у опорному закладі освіти (проєктна  потужність опорного закладу освіти; кількість учнів, що навчаються на території  обслуговування закладу загальної середньої освіти; кількість учнів, які будуть підвозитися з інших населених пунктів;  маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюватиметься підвезення);

-  мережа класів та їх наповнюваність;

-  організація профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання при наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;

-  удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази;

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками,  науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

-   рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

- залучення бюджетних, позабюджетних коштів, інвестицій, участь у  міжнародних, всеукраїнських, регіональних проєктах;

3)  опис прогнозованих інвестиційних потреб опорного закладу освіти (придбання шкільних автобусів для перевезення, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, створення умов для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зміцнення кадрового потенціалу, тощо).

4) матеріально-технічна база діюча на сьогодні: навчальні кабінети фізики, хімії, біології, географії, інформатики (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, кількість учнів на 1 комп’ютер, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі) та інше; лабораторії, навчальні майстерні, забезпечені відповідним обладнанням; класи з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням; спортивні об’єкти з відповідним обладнанням; актова зала; бібліотека з укомплектованими бібліотечними фондами, науково-методичною, художньою та довідковою літературою; їдальня (вказати кількість посадкових місць, технологічне та холодильне обладнання); внутрішні туалети; наявність пандусів, ресурсної кімнати та інших умов для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

5) якість надання освітніх послуг закладом загальної середньої освіти за останні 3 роки:

- результативність участі учнів в ДПА у формі ЗНО, працевлаштування випускників;

- результативність участі учнів у всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах - захистах МАН України, всеукраїнських учнівських турнірах, інших інтелектуальних змаганнях).

 

4. Конкурсні матеріали оформлюються в двох примірниках комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

 

5. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному вебсайті Криворізької сільської ради.

 

ІІІ. Критерії оцінювання

1. Підсумки Конкурсу визначаються за загальною сумою балів відповідно до критеріїв (Додаток 2).

 

2. Під час проведення Конкурсу обов’язково враховуються:

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;

- наявність сучасної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів природничо-математичного та іншого спрямування, лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету тощо);

 - укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

 - наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання.

 

ІV. Підведення підсумків та визначення переможців

1. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу. Результати рішення комісії оформлюються протоколом.

2. Рішення комісії  про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

3. Відповідно до протокольного рішення комісії, результати конкурсу затверджуються розпорядженням сільського голови.

4. Згідно з розпорядженням сільського голови дані про переможця Конкурсу надаються Криворізькій сільській раді для винесення рішення про створення опорного закладу освіти. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                      І.І. Козлова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення

про  умови  проведення конкурсу на визначення опорного  закладу освіти Криворізької сільської ради

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

 

                                 ФІРМОВИЙ БЛАНК

 

Конкурсній комісії

з  визначення опорного закладу освіти

серед закладів загальної середньої освіти

Криворізькоїької сільської ради

 

 

ЗАЯВКА

 

      Просимо допустити наш заклад загальної середньої освіти до участі  у Конкурсі з визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти Криворізької сільської ради.

      З умовами Конкурсу та порядком його проведення ознайомлені.

До заявки додаються: (матеріали відповідно до п.3 розділу ІІ Порядку проведення Конкурсу)

 

Підпис керівника закладу загальної середньої освіти

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення

про  умови  проведення конкурсу на визначення опорного  закладу освіти Криворізької сільської ради

 

 

Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

 

№ п/п

Назва критеріїв

Оцінювання за критеріями

5 балів

10 балів

1.

Кількість учнів у закладі

до 150

170 і більше

2. 

Середня наповнюваність класів

до 15 учнів

15 і більше учнів

3. 

Кількість учнів, що будуть підвозитися до опорного закладу

до 50 учнів

50 і більше учнів

4.

Наявність шкільних автобусів для обслуговування опорного закладу

освіти та їх потребу

1

1 і більше

5.

Наявність швидкісного Інтернету

до 100 Мб/с

 100 Мб/с і більше

6.

Наявність мережі wi – fi з безкоштовним (безпечним) доступом

ні

так

7.

Наявність веб-сайту та його дієвість, згідно зі ст. 30 Закону України «Про освіту»

відповідність до 50%

відповідність більше 50%

8.

Кількість профілів в опорному закладі

один

два і більше

9.

Наявність курсів за вибором та факультативів

1-2

більше 2-ох

10.

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів

1

два і більше

11.

Організація дистанційного навчання.

Кількість різновидів запропонованих форм дистанційного навчання.

 

наявність відео-уроків 

наявність відео-уроків 

12.

Організація інклюзивної освіти (наявність умов)

-

організовано та створено ресурсну кімнату/кабінет з елементами інклюзивно-ресурсної кімнати)

13.

Організація індивідуального навчання (причини:

  1. за висновком спеціалізованої комісії;
  2. відсутність класу у зв’язку із недостатньою наповнюваністю класу

у зв’язку із п.п.2

у зв’язку із п.п.1

14.

Використання проєктної потужності закладу  після консолідації мережі навчальних закладів

30-50 %

більше 50%

15.

Якісний склад педагогів (від «Спеціаліст вищої категорії»)

до 50%

більше 50%

16

Якісний склад педагогів

 (за фахом)

до 50%

100%

17.

Наявність психолога

ні

так

18.

Результативність участі учнів у олімпіадах, конкурсах, змаганнях, участь у ЗНО

впродовж 3-х останніх років

(в %)

 

 

19.

Наявність кабінетів (фізики, хімії, біології, географії, інформатики), забезпеченість кабінетів обладнанням у відповідності до навчальних

програм (у %):

наявні, але не паспортизовані

паспортизовані

1)

фізики

 

 

2)

хімії

 

 

3)

біології

 

 

4)

географії

 

 

5)

інформатики

 

 

6)

забезпеченість спортивним обладнанням

 

 

20.

Наявність навчальних майстерень

наявні, але не паспортизовані

паспортизовані

21.

Наявність спортивної зали

наявні, але не паспортизовані

паспортизовані

22.

Наявність актової зали

наявна

відповідно обладнана

23.

Наявність спортивного майданчика

наявний

відповідно обладнаний (футбольне поле, тренажери, обладнання для воркаута).

24.

Наявність бібліотеки (книгосховище, абонемент, читальна зала)

 

так

25.

Наявність комп’ютерної техніки (рік випуску) та мультимедійного

обладнання;

 

так

26.

книжковий фонд (задовольняє потреби читачів у %), наявність комп’ютерної

техніки, підключення до мережі Інтернет;

 

так

27.

Облаштованість внутрішніми туалетами

 

так

28.

Створення умов для навчання дітей з особливими потребами: (пандус)

 

так

29.

Облаштування нутрішніми санвузлами для дітей з особливими потребами)

 

так

30.

Наявність  шкільної їдальні, кількість посадкових місць та наявність кухонного обладнання

 

так

31.

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

відсутні одна або декілька складових

так

32. 

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої води

 

так

33. 

Відповідність інженерного обладнання (санітарні прилади) санітарним нормам

до 50%

100%

34. 

Наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям

 

так

35.

Вартість утримання 1 учня в опорному закладі освіти (до створення і

після) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року

№435 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між

місцевими бюджетами».

Відповідність середньому обласному показнику по сільській місцевості

(в 1,5 р. і більше)

Відповідність середньому обласному показнику по сільській місцевості

(менше ніж у 1,5 р.)

36. 

Термін проведення останнього капітального ремонту

більше 5-ти років

менше 5-ти років, на стадії ремонту