ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

  • 292

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. На сьогодні працює перший і третій.

Перший рівень – це відома всім солідарна система, що становить щомісячні відрахування – 22 % ЄСВ із застрахованих осіб, а саме – утримання із заробітної плати (доходу).

Другий рівень системи пенсійного страхування базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах (НПФ) та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.

На відміну від третього рівня – він є обов’язковим, а не добровільним.

Третій рівень - добровільно-накопичувальний рівень пенсійної системи. Основу його становлять НПФ. Тобто, ті, хто бажає отримувати додаткові виплати до пенсії, обирають НПФ та добровільно перераховують туди внески.

Накопичувальна система пенсійного забезпечення базується на обов’язковому пенсійному страхуванні.

Суть такої системи полягає в тому, що частина обов’язкових внесків до пенсійної системи повинна накопичуватись у Накопичувальному фонді і обліковуватись на пенсійних рахунках громадян, які сплачуватимуть такі внески. Ці кошти в свою чергу будуть інвестуватися в економіку України з метою отримання інвестиційного доходу.

Накопичувальна система передбачає обов’язкову участь громадян віком від 18 до 35 років, а також добровільну участь для осіб старших 35 років. Кошти які накопичуватимуться на пенсійних рахунках громадян, будуть власністю цих громадян. Кожен громадянин зможе скористатись ними при досягненні пенсійного віку, або у випадках передбачених законодавством, а раніше цього терміну, наприклад у випадку настання інвалідності, або переїзду за кордон, як постійного місця проживання.

Ставка внесків буде збільшуватись поступово на 1% щорічно починаючи з 2% до 7% при цьому буде здійснений перерозподіл пенсійних внесків між роботодавцем і застрахованою особою.

Значною перевагою такої системи є успадкування накопичених пенсійних заощаджень, а також повного або часткового використання до настання пенсійного віку, у разі критичних життєвих ситуацій, необхідності оплати освіти дітей або придбання нерухомого майна тощо. Також однією з переваг є те, що для захисту пенсійних активів застрахованих осіб допуск на ІІ рівень буде лише тих недержавних пенсійних фондів, які відповідають необхідним критеріям, які чітко визначені законодавством.

Фото без опису