Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації.

 • 1625

Нормативні документи з питань цивільного захисту:

Загальні:

 1. Кодекс цивільного захисту України  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text
 2. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text
 3. Постанова КМУ від 18.04.2012 № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606-2012-%D0%BF#n13
 4. Постанова КМУ  від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-2012-%D0%BF#Text
 5. Наказ ДСНС від 12.07.2016 № 335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/50553.html
 6. Наказ ДСНС від 11.10.2014 № 578 (зі змінами) «Про Примірний табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0578388-14#Text

ЄДСЦЗ:

 1. Постанова КМУ від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text
 2. Постанова КМУ від 11.03.2015 № 101 «Про затвердження Типових положень про функціональну та територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-%D0%BF#Text
 3. Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 29.02.2016 № 132 «Про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Донецької області»
 4. Наказ МНС від 05.10.2007 № 685 «Про затвердження методичних рекомендацій «Організація управління в надзвичайних ситуаціях»»

ТЕБ та НС:

 1. Постанова КМУ від 17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2015-%D0%BF#n11
 2. Постанова КМУ від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-%D0%BF#Text
 3. Класифікатор надзвичайних ситуації ДК 019:2010 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va457609-10#Text
 4. Наказ МНС від 22.04.2011 № 443 «Про затвердження Положення про Експертну комісію МНС з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0443735-11#Text
 5. Наказ МВС від 04.09.2014 № 905 «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1193-14#Text
 6.  Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 738 «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2013-%D0%BF#Text
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2002-%D0%BF#Text
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2002-%D0%BF#Text
 9. Наказ МВС від 28.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0969-18#Text
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.1999 № 140 «Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-99-%D0%BF#Text

ШТАБ

 1. Наказ МВС від 26.12.2014 № 1406 «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-15#Text
 2. Постанова Кабінету Міністрів України  від 14.08.2013 № 581 «Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/581-2013-%D0%BF#Text

Сили та засоби ЄДСЦЗ:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України  від 08.07.2015 № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469-2015-%D0%BF#Text
 2. Постанова Кабінету Міністрів України  від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження Порядку утворення , завдання та функції формувань цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787-2013-%D0%BF#Text
 3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2015 № 113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту» https://www.dsns.gov.ua/ua/Perelik-nakaziv-MVS-DSNS-Ukrayini-vidanih-na-vikonannya-Kodeksu-civilnogo-zahistu-Ukrayini.html?PRINT
 4. Постанова Кабінету Міністрів України  від 21.08.2013 № 616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616-2013-%D0%BF#Text
 5.  Наказ МОЗ від 12.06.2019 № 1349 «Про затвердження Положення про медичну спеціалізовану службу цивільного захисту»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0758-19/print
 6.  Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.12.2016 № 2105 «Про утворення спеціалізованої служби торгівлі та харчування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2105731-16#Text
 7. Наказ МВС від 07.11.2016 № 1170/690/197 «Про затвердження Положення про спеціалізовану службу зв’язку та оповіщення цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1594-16#Text
 8. Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.07.2016 «Про утворення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту Донецької області»

 

Плани реагування:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223-2018-%D0%BF#Text
 2. Постанова Кабінету Міністрів України  від09.08.2017 № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/626-2017-%D0%BF#Text
 3. Постанова Кабінету Міністрів України  від 26.09.2018 № 779 «Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2018-%D0%BF#Text
 4. Наказ МНС від 16.07.2009 № 494 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0494666-09#Text
 5. Наказ ДСНС від 24.03.2020 № 224 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення планів реагування на надзвичайні ситуації Автономної Республіки Крим, області, мм.Києва та Севастополя» https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/106414.html
 6.  «План реагування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Донецької області на надзвичайні ситуації» затверджений протоколом засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС № 10 від 08.10.2019 https://dcz.dn.gov.ua/ua/civilnij-zahist/planuvannya-ta-reaguvannya-na-ns/organizacijna-dokumentaciya-ta-diyalnist

 

З питань організації проведення навчань, тренувань та навчання посадових осіб та населення діям у надзвичайних ситуаціях

 1. Постанова Кабінету Міністрів України  від 23.10.2013 № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF#Text
 2. Наказ МВС від 16.10.2018 № 835 «Про затвердження типового положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-18#Text
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-2013-%D0%BF#Text
 4. Постанова Кабінету Міністрів України  від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF#Text
 5. Наказ МВС від 21.10.2014 № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1398-14#Text
 6. Наказ ДСНС від 18.05.2017 № 273 «Про внесення змін до наказу ДСНС України від 29.01.2014 N 44 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань»» https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/62103.html
 7. Наказ ДСНС від 21.12.2019 № 738 «Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020 - 2021 роки» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0738388-19#Text
 8. Наказ МНС від 07.06.2011 № 587 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних)  радах» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0587735-11#Text
 9. Наказ ДСНС від 19.02.2016№ 83 «Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях» https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/45129.html
 10.  Наказ ДСНС від 23.03.2015 № 167 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0167388-15#Text