ЗВІТ Криворізького сільського голови за 9 місяців 2020 року

  • 770

  ЗВІТ

Криворізького сільського голови за 9 місяців  2020 року

   Виконавчий комітет Криворізької сільської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами на забезпечення реалізації делегованих повноважень органів виконавчої влади.

    Криворізька сільська рада та її виконавчий комітет спрямовують та здійснюють свою роботу на виконання вимог, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом ради.

    За 9 місяців 2020 рік проведено 6 засідань виконкому сільської ради, на яких розглянуто 113 питань, та прийнято відповідні рішення. За напрямками питання: щодо формування та виконання сільського бюджету, щодо реалізації місцевих програм, про організацію діяльності підвідомчих установ з окремих питань, щодо стану профілактичної роботи і попередження дитячої бездоглядності, роботи органу опіки та піклування (постановка дітей-сиріт на квартирну чергу у цьому році 2 дитини (Толмачева і Кособоков), видача ордера 2 дітям сиротам: Фатєєв, Косарєв; про соціальні виплати: учасникам АТО, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам бойових дій. Пільгове харчування дітей в дитсадках громади та інші питання діяльності виконавчого комітету ради.

    За 9 місяців 2020 року проведено 10 засідань сесій сільської ради, на яких розглянуто 336 питання, та прийнято відповідні рішення. За напрямками питання: щодо формування та виконання сільського бюджету, щодо реалізації місцевих програм, земельні питання- 191, на контроль поставлено 60 рішень знято 27 (33 земельні питання на контролі). По бюджетним питанням буде звіт за рік.

    Щорічно на сесіях сільської ради розглядаються, обговорюються та затверджуються програми соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради, які розробляються виконавчим комітетом сільської ради. Заслуховуються звіти про їх виконання. За спрямуваннями діють програми:  по благоустрою і поліпшенню санітарного стану на 2020-2021 роки, соціального захисту населення на 2020 рік (субсидії, соціальний автобус, безплатне харчування дітей), програма екології і навколишнього середовища, програма щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій природнього і техногенного характеру, соціальні програми: для учасників АТО, учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, афганців, цільова програма 50 на 50 житло дітям-сиротам, програма Порядок, програма розвитку земельних відносин. Загалом у 2020 році на території Криворізької сільської ради діяло 10 програм, які фінансувалися з місцевого бюджету. На 2021 рік сільською радою затверджено робочу групу по розробці Стратегії розвитку сільської об’єднаної територіальної громади на період 2021-2024 років.

     Криворізька сільська рада у складі територіальної громади налічує 22 населених пунктів. У Криворізькій територіальній громаді наявні Шиловський та Добропільський старостинські округи. Згідно статистичного обліку населення станом на 01.01.2020 на території сільської ради проживає 4310 особи з наявністю 2327 домогосподарств, зокрема, в селах адміністративного  центру громади - населення складає 1955 чол. домогосподарств – 1166, по Шилівському старостинському окрузі населення 853 чоловік з 447 домогосподарствами, по Добропільському старостинському окрузі населення 1310 чоловік з 714 домогосподарствами .У загальній кількості населення пенсіонери складають – 1067 осіб або 24,76% від загальної кількості населення.

      Демографічна ситуація представлена таким чином, що за період  9 місяців 2020 року вибуло з території 42 чол., прибуло 61 чол., народилось - 7 чол., померло 48 чол.

   У відповідності до пункту б) ст.27 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» виконкомом сільської ради забезпечується здійснення державної регуляторної політики. У 2020 році на території Криворізької сільської ради діяло 4 регуляторних актів, оприлюднення яких здійснюється через офіційний  сайт Криворізької сільської ради. У вересні 2020 року прийнятий план розробки та прийняття регуляторних актів на 2021 рік.

     З метою забезпечення надання адміністративних послуг населенню,  рішенням виконкому ради 18.03.2019 №24 (з подальшими змінами) затверджено перелік адміністративних послуг. Згідно даного переліку Криворізькою сільською радою надається 4 видів адміністративних послуг. Дані послуги безкоштовні, за вчинення нотаріальних дій  сплачується державне мито на підставі нормативно - правового акту, що визначає розмір плати або безоплатність послуги (Закон України про нотаріат», Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»). За звітний період 2020 року секретарем ради вчинено 229 нотаріальні дії, з них довіреностей та посвідчень підписів на заявах - 216, заповітів -13. Також адміністративної послуги щодо здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування, діловодом ради було здійснено послуг  в кількості -103.

    Видано довідок про склад сім’ї, про землю, та інших довідок за запитами –1588 по адмінцентрі, у Добропільському  старостинському окрузі –692 , у Шилівському старостинському окрузі –517 , всього по раді -2797 довідок.

     Діловодом сільської ради Лашиною І.В., та в.о старост здійснюється статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території сільської ради.

    Ведеться база даних щодо утримання населенням великої рогатої  худоби, в тому числі корів, свиней та птиці та інші. У 2020 року виконавчим комітетом продовжувалася робота, щодо реалізації права жителів громади на отримання дотації у галузі підтримки тваринництва.

     Так, протягом 9 місяців 2020 року звернулося -10 громадян, щодо отримання дотації за утримання в господарствах бджолосімей на загальну суму 95 тис. гривень. 

БЮДЖЕТ

Шилівський округ: За 9 місяців 2020 рік доходи місцевого бюджету  склали 2025,2тис. грн. Власні доходи загального фонду бюджету складають 1697,2 тис. грн. Субвенцій з Державного бюджету отримано  в сумі 328,0 тис. грн.,у т.ч. на утримання дошкільних закладів 228 тис.грн., на утримання закладів культури 106,0 тис.грн. Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання доручень виборців - не надходила. Власні доходи загального фонду місцевого бюджету без урахування трансфертів з державного бюджету  виконано в сумі 1967,2 тис. грн.   

Надходження місцевих податків за 9 місяців склали 1688,8 тис.грн, що становить 71,8 % до річного плану, та 100,1% до плану звітного періоду. Надходження від плати за землю склали 825,5 тис.грн, що становить 98,7% до річного плану, та 106,3% до плану звітного періоду.       

Загальний обсяг надходжень єдиного податку за 9 місяців 2020 рік склав 842,7 тис. грн., в тому числі єдиного податку з фізичних осіб 134,4 тис. грн., єдиного податку з юридичних осіб-36,6 тис.грн., єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 617,8тис. грн.

Фінансування в цілому по деяких галузях у звітному періоді  проведено в наступних розмірах: державне управління – 208,1 тис.грн., освіта - 386,3 тис.грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 89,9 тис.грн., культура та мистецтво – 139,4 тис.грн., житлово – комунальне господарство – 123,3 тис.грн., виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 73,4 тис.грн., інші  (міжбюджетні трансферти) – 1339,2  тис.грн., інша додаткова дотація районного бюджету в т.ч.- на утримання ФАПів - 70,7 тис.грн. на утримання установ, які знаходяться в спільній комунальній власності сіл району – 171,0 тис.грн. На фінансування видатків по Криворізькій с/р -1097,5 тис.грн.

Добропільський округ: За 9 місяців 2020 рік доходи  місцевого бюджету  склали 4505,6тис. грн. Власні доходи загального фонду бюджету складають 3566,2 тис. грн. Субвенцій з Державного бюджету отримано в сумі 939,3 тис. грн.,у т.ч. на утримання дошкільних закладів 629,3 тис.грн.,на утримання закладів культури 310,0 тис.грн. Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання доручень виборців - не надходила. Власні доходи загального фонду місцевого бюджету без урахування трансфертів з державного бюджету  виконано в сумі 3566,2 тис. грн.   

Надходження місцевих податків за 9 місяців склали 3073,9 тис.грн, що становить 76,6 % до річного плану, та 108,8% до плану звітного періоду. Надходження від плати за землю склали 2023,1 тис.грн, що становить 82,1% до річного плану, та 107,3% до плану звітного періоду.       

Загальний обсяг надходжень єдиного податку за 9 місяців 2020 рік склав 844,9 тис. грн., в тому числі єдиного податку з фізичних осіб 269,7 тис. грн., єдиного податку з юридичних осіб-12,4 тис.грн., єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 562,8тис. грн..

Фінансування в цілому по деяких галузях  у звітному періоді  проведено в наступних розмірах: державне управління – 273,8 тис.грн., освіта - 1229,6 тис.грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 46,0тис.грн., культура та мистецтво – 300,1 тис.грн., житлово – комунальне господарство – 92,9 тис.грн., виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 430,79тис.грн., інші  (міжбюджетні трансферти) – 2876,6  тис.грн., в тому числі субвенція районного бюджету на утримання амбулаторії (ФАПів) - 76,6 тис.грн, на виконання Постанови КМУ №93 «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України СОVІD -19- 100 тис.грн., на утримання установ, які знаходяться в спільній комунальній власності сіл району-1147 тис.грн.

На фінансування видатків по Криворізькій с/р -1553 тис.грн.

Криворізька с/р.: До загального фонду бюджету сільської ради з урахуванням трансфертів із державного бюджету надійшло доходів 7 294 712,78 грн. 105,5 % до плану  звітного періоду, або 71,1 % до уточненого   плану 2020 року, та в порівнянні з 9 місяцями 2019 року збільшились на 3 510 402,99 грн., що складає 192,8 % в т.ч.: доходи без урахування трансфертів  складають 2 824 913,78 грн., 117,5 % до уточненого плану звітного періоду, 76,3 % до річного плану 2020, в порівнянню з 9 місяцями 2019 року збільшились    на 407 613,99 грн., складають 116,9 %; трансферти складають 4 469 799 грн. 99,1 % до уточненого плану звітного періоду, 68,1% до уточненого плану за 2020 рік., в порівнянні з 9 місяцями 2019 року збільшились на 3 102 789 грн. складають  327%.        Основними джерелами формування місцевого бюджету сільської ради є: місцеві податки і збори, неподаткові надходження,  внутрішні податки на товари і послуги, рентна плата за використання інших природних ресурсів питома вага яких в фактичних надходженнях складає 98,01%, 1,06%, 0,9%. 0,03% .

Рентна плата за користування надрами

«Рентна плата за користування надрами для видобудування корисних копалин загальнодержавного значення» фактично за 9 місяців 2020 року надійшло 72,87 грн., що складає 347% до уточненого плану за звітний період , або 242,9% до уточненого плану на 2020 рік в порівнянні до 9 місяців 2019 року  збільшились на 48,03грн., що складає 293,4%. Платник Криворізька сільська   рада.

«Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)" фактично надійшло 780,18 грн., що складає 100 % до уточненого плану за звітний період, або 25,2% до уточненого плану на 2020 рік в порівнянні до 9 місяцями 2019 року  зменшились на 1262,82грн., що складає 38,2 %. Платник: Покровський лісгосп .

Внутрішні податки на товари та послуги

"Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі подакцизних товарів" - при плані на звітну дату 27970 грн. фактично за 9 місяців 2020 року надійшло 29961,66 грн., що складає 107,1% до уточненого плану за звітний період, або 78,8% до уточненого плану на 2020 рік., в порівнянні з 9 місяцями 2019 року збільшились на 1993,9грн., що складає  107,1%.

Місцеві податки:

Податки на майно надійшло 1 246 783,03 грн. при плані на звітну дату –1 138 862 грн., в т.ч.

"Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості" фактично  надійшло 398,48грн. що складає 19,7% до уточненого плану звітного періоду,  або 19,7 % до уточненого плану 2020 року, у порівнянні з 9 місяцями 2019 року  зменшились  на 481,97грн. та складає  45,3%. Платник Броваренко С.О.

"Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об‘єктів нежитлової нерухомості" фактично надійшло 21875,26грн., що складає 68,4% до уточненого плану звітного періоду, або 68,4 %  до уточненого  плану 2020 року, у порівнянні з 9 місяцями 2019 року зменшились на 10108,5 грн. та складає  68,4% .

"Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості" при  плані 2861 грн. на звітну дату фактично надійшло 2863,36 грн., що складає 100,1% до уточненого плату  звітного періоду, або 97,4% до уточненого  плану 2020 року у порівнянні з 9 місяцями 2019 року збільшились на 20,93 грн. та складає 100,7%. Платник ТОВ «ДТЕК», ТОВ «Рута – Плюс».

"Земельний податок з юридичних осіб" при плані 26624 грн. на звітну дату фактично надійшло у сумі 53010,63 грн., що складає 199,1% до уточненого плану звітного періоду, або 199,1% до уточненого плану 2020 року, у порівнянні з 9 місяцями 2019 року збільшились на 40260,01грн. та складає  415,7%.

"Орендна плата з юридичних осіб" за 9 місяців 2020 року при плані на звітну дату 369282 грн. фактично надійшло у сумі 377622,08грн., 102,3% до уточненого плану  звітного періоду, або 76,6% до  уточненого  плану 2020 року, в порівнянні до 9 місяцями  2019 року  збільшилось на 30009,11грн., що складає  108,6%. Основними платниками податку є ТОВ "ДСП", ФГ "Добродетель".

"Земельний податок з фізичних осіб" за 9 місяців 2020 року при плані на звітні дату 470000 грн. фактично поступило 473027,25грн., що складає 100,6% до уточненого плану звітного періоду, або 100,6% до уточненого плану 2020 року, в порівнянні до 9 місяців 2019 року збільшилось на 42347,20грн., що складає 109,8%.

"Орендна плата з фізичних осіб" при плані на звітну дату 223405 грн. фактично надійшло у сумі 308733,80 грн., що складає 138,2% до уточненого плану звітного періоду або 81,7% до уточненого плану за 2020 рік, у порівнянні з 9 місяцями 2019 року зменшились на 43228,68грн. що складає 87,7%.  Основними платниками податку є  Четверев Г.С, Соколок Л.П, Молчанова О.Г.  Козлов М.В., Лазарцев С.Д. Зменшення виникло в зв’язку з тим, що розторгнутий договір з Броваренко С.С., Іванов В.О. не сплатив своєчасно, зменшилась орендна плата Козлов М.В., Четверев Г.С.

"Транспортний податок з юридичних осіб" при плані на звітну дату 12670 грн. фактично надійшло 19270 грн., що складає 152,1%. Платник ТОВ "Рута Плюс".

Єдиний  податок

"Земельний податок з юридичних осіб" за 9 місяців 2020 року при плані на звітну дату 2907 грн. фактично поступило 2907 грн., що складає 100 %, або 88,7% до уточненого плану на 2020 рік, у порівнянні з 9 місяцями 2019 року збільшилось на 608,75 грн., що складає 126,5%. Платник ФГ "Агросвіт Добропілля".

"Єдиний податок з фізичних осіб" за 9 місяців 2020 року надійшло 339241,52грн., що складає 93%, в порівнянні з уточненим планом за звітний період, та 64,9% до уточненого плану на 2020 рік, в порівнянні з фактичним надходженням за 9 місяців 2019 року зменшилось на 35325,32грн. що складає 90,6%. Зменшення виникло в зв’язку з тим, що закрились кілька платників.

"Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий  рік дорівнює або перевищує 75 відсотків" за 9 місяців 2020 року надійшло 1169806,72 грн., що складає 138,5% до плану за звітний період, та 69,2% до плану на 2020 рік, в порівнянні з 9 місяцями 2019 року збільшилось на 408526,32 грн., що складає 153,7%.

Неподаткових  надходжень за 9 місяців 2020  року надійшло 25315,77грн.

"Адміністративні штрафи та інші санкції", за 9 місяців 2020 рік надійшло 731 грн., що складає 187%, до уточненого плану за звітний період, або 187% до уточненого плану за 2020 рік., в порівнянні з 9 місяцями 2019 року збільшилось    на 646 грн., що складає 860%. Платник Полухіна Н., Мостовенко Г.М., Толстопятенко А.

"Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

За 9 місяців 2020 року надійшло 10 000 грн., що складає 100% до плану  за звітний період, та 100% до уточненого плану на 2020 рік. Платник Соколок Л.П.

"Державне мито" - надійшло 77,75 грн., 129,6% до плану за звітний  період, 129,6% до уточненого плану 2020 року, у порівнянні з 9 міс. 2019 року збільшились на 29,98 грн., та складає 162,8%.

"Плата за надання інших адміністративних послуг" за 9 місяців 2020 року  фактично надійшло 1618,80 грн., що складає 101,2% до плану за звітний  періоду, 77,1% до уточненого  плану 2020 року, у порівнянні з 9 місяцями    2019 року збільшилось на 537,80 грн., та складає 149,8%.

"Інші надходження" фактично надійшло 4999,91 грн. при плані на звітну дату 4999 грн. що складає 100 % , або 100% до уточненого  плану 2020 року, у порівнянні з 9 місяцями 2019 року збільшились на 1404,41 грн., та складає   139,1%  Платник Маліновський Е.О. (повернення коштів минулих років згідно рішення суду).

"Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок" при плані на звітну дату 7915 грн. фактично надійшло 7915,51 грн., що складає 100 %. Платник " Броваренко О.С., ФГ "Тетяна", ФГ" Добродетель".

МІЖБЮДЖЕТНІ  ТРАНСФЕРТИ

У загальному обсязі доходів загального фонду за 9 місяців 2020 року, трансферти склали 4 469 799 грн., що складає 99,1 % до плану за звітний  період, 68,1% до плану 2020 року в тому числі:

-        інша субвенція з місцевого бюджету – за 9 місяців 2020 надійшло 1 611 500 грн., що складає 97,6 % до плану за звітний  період, 72,6 % до плану 2020 року;

-        інші дотації з місцевого бюджету - за 9 місяців 2020 року надійшло 2 790 499 грн., що складає 100 %  до плану за звітний  період, 71,4 % до плану 2020 року;

-        субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – за 9 місяців надійшло 67 800 грн., що складає 100% до плану за звітний період, 15,5 % до  плану 2020 року.

За 9 місяців 2020 року Криворізькій сільській раді короткотермінові позички не надавались.

За звітний період 2020 року сільській раді надавались пільги по податкам та зборам у сумі 7130,22 грн. В т.ч.:

Адмін. будівля – 590,30 грн.,  площа земельної  ділянки  0,0952га;

ЗДО "Червона шапочка" с.Новофедорівка -1351,78 грн  - 0,2470 га;

ЗДО "Сонечко" с.Криворіжжя- 2240,63 грн.- 0,3554 га;

ЗДО "Калинка" с.Завидо-Кудашеве – 1735,82 грн. – 0,3100 га;

Сільський клуб с.Новофедорівка – 165,28 грн. -0,0302га ;

Сільський клуб с.Завидо-Кудашеве – 447,95 грн.- 0,0800 ;

Сільський будинок культури с.Криворіжжя - 487,67 грн. – 0,0786 га;

Будинок побуту с.Криворіжжя – 110,79 грн. – 0,0500 га.             

Протягом звітного періоду 2020 року по місцевому бюджету проведено своєчасну виплату соціально-захищених статей бюджету (заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та ін.).

На території сільської ради функціонує одне поштове відділення «Укрпошта». Працюють інтернет-провайдери Укртелеком, Бітнет, Галактика.

Житло комунальної власності на території сільської ради: 3 квартири та соціальне житло - 2 квартири. Будівництво житла комунальної власності не ведеться за відсутності коштів. Ведеться робота по впорядкуванню залишених будівель.

На території громади діють 10 дитячих майданчиків, 4 на Шилівському окрузі, 4 на Добропільському, 2 в с.Криворіжжя. 3 комплекси уже закуплені в с.Завидо-Кудашеве та село Надія (191 тис.грн.)

Всі бюджетні установи, заклади освіти та культури на належному рівні підготовлені до опалювального сезону 2020-2021 років, вугілля завезене.

У 2020 році мережа вуличного освітлення станом на 01.10.2020: загальна протяжність мережі електроосвітлення населених пунктів 16,09081 км. загальна кількість встановлених ліхтарів становить 258. Витрати на утримання об`єктів зовнішнього освітлення у 2020 році склали 139 тис.733грн. (у тому числі: -с.Криворіжжя загальна протяжність мережі—2,01 км.,ліхтарів -28;

с.Зелене загальна протяжність мережі—1,985 км., ліхтарів -26;

с.Новофедорівка загальна протяжність мережі—2,8081 км., ліхтарів -29.

Витрати на утримання об`єктів зовнішнього освітлення у 2020 році становили 66 тис.814грн.; (у тому числі: с.Добропілля загальна протяжність мережі—3.795 км., ліхтарів-86; с.Красноподілля загальна протяжність мережі—2,2 км., ліхтарів -48.

Витрати на утримання об`єктів зовнішнього освітлення у 2020 році становили 50 тис.461грн.); (у тому числі: с.Шилівка загальна протяжність мережі—2,3 км., ліхтарів -25; с.Юр`ївка загальна протяжність мережі—1,72км., ліхтарів -17;

Витрати на утримання об`єктів зовнішнього освітлення у 2020 році становили 22 тис. 458грн.).

В селі Лиман установлено 4 сонячні батареї, в с.Завидо-Кудашеве- 4 сонячні батареї.

         З обласного бюджету заплановано виділення 2,2 млн.грн. на вуличне освітлення по:

  • вул. Нова с.Криворіжжя;
  • вул. Пушкінська с. Гуліве;
  • с. Мирне;
  • вул. Шкільна, вул. Вані Бабенко, вул. Степова в с.Добропілля.

Мережа автомобільних доріг території ОТГ є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей економіки громади та його соціальний розвиток. Через адміністративний центр Криворізької ОТГ проходить автодорога державного значення Т- 0428. Стан доріг по громаді оцінюється як задовільний, так як постійно через територію сіл: с.Добропілля, с.Новофедорівка, Криворіжжя, Лиман, Кам`янка пролягає маршрут на захід країни великогабаритної техніки, в зв’язку з чим приходить до руйнації інфраструктура населених пунктів.

Стан доріг по громаді оцінюється як не  задовільний. Протягом звітного періоду 2020 року був проведений ямочний ремонт траси: с.Камянка, с.Юріївка, с.Шилівка, с.Гуліве, с.Василівка, відрізок дороги с.Криворіжжя-с.Лиман після звернення сільського голови кошти  були виділені з обласного бюджету.

Встановлено зупинку в с.Лиман, замовлена  зупинка на с.Мятяшеве.

Організація благоустрою населених пунктів:

Здійснюється контроль за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами. Ведеться робота по протидії забур`яненню території обслуговування, облаштуванню громадських кладовищ, меморіалів. На території громади діють затверджені правила благоустрою та  правила утримання домашніх тварин.

На території Криворізької ОТГ існує 27 кладовищ. У 2020 році силами місцевих товаровиробників, жителів громади з квітня місяця  були організовані роботи по впорядкуванню територій кладовищ, вирубуванню порослі на них, протягом теплої пори року постійно здійснювалося косіння трави. В березні – травні виконавчим комітетом організовано суботники на вищевказаних кладовищах.

Завезено пісок на 27 кладовищ сільської ради;

Вивезено стихійні звалищ ( сміття) – 54 машини в с.Добропілля;

Почищено колодязів: с.Криворіжжя вул..Степова, с.Гуліве, с.Юріївка -2 колодязі, с.Василівка, с.Зелене.

15 тис.грн. виділено на огорожу кладовища в с.Криворіжжя по вул.Степовій.

У селі Завидо-Кудашеве активною молоддю за сприяння керівництва сільської ради і спонсорських коштів було організовано і проведено благоустрій місцевого водоймища та облаштовано зону відпочинку для громади. Керівництвом ради були залучено спонсорські кошти на знак подяки молоді (17 чоловік) та організовано поїздку до м.Святогірськ.

Основними помічниками і благодійниками по проведенню благоустрою території громади та проведенням свят у громаді є:

Керівництво ТОВ «Перспектива», ТОВ «Рута-Плюс», ТОВ«ДСП», ФГ «Світлана», ФГ «Роза вітрів», ФГ «Марія», ФОП: Круговий Андрій, Журко Микола, Деревенець Юрій, Гудзоватий Андрій, Гудзоватий Олександр, Лашин Сергій, Чумаков Є., Мірошніков Тимофій, Хлопецький Іван, Лашин Юрій, Козлов Микола, Козлов Сергій, Татаренко Микола, Маслак Микола, Зарубін Микола, Зарубіна Нелля, Кравченко Марина.

Велика подяка громаді нашим жителям села, які зайняли активну позицію по наведенню порядку на території громади. Також були організовані роботи по благоустрою території, вирубування молодої порослі дерев по селу та узбіччях доріг.

Дуже вдячна місцевим товаровиробникам та жителям громади за допомогу і співпрацю.

Придбані баки для ТПВ с.Завидо-Кудашеве на суму – 60289грн. та укладені договори на вивезення сміття з громадянами.

Шилівський округ: проведено аналіз води в колодязях громадського користування - 3817,8 грн; сплачено за вуличне освітлення-22458,19грн.

Добропільський округ: проведено аналіз води в колодязях громадського користування - 15271,26 грн; сплачено за вуличне освітлення-50461,15грн.; обрізання дерев - 2631грн.

Криворізький округ: аналіз води в колодязях громадського користування -15271,20 грн; оплата за вуличне освітлення-64320,42грн.

У селі Завидо-Кудашеве активною молоддю за сприяння керівництва сільської ради і спонсорських коштів було організовано і проведено благоустрій місцевого водоймища та облаштовано зони відпочинку для громади. Керівництвом ради були вишукані спонсорські кошти на знак подяки молоді (17 чоловік) та організовано поїздку до м.Святогірськ.

Житлове господарство та комунальна інфраструктура:

Було спрямовано за 9 місяців:

Добропільський округ – 92911 грн, у тому числі: встановлено пожежний кран в центральному водопровідному колодязі - 6402,71 грн, оплата електроенергії на очисних спорудах-13145,56 грн., поточний ремонт опалювальної системи дитячого садка казка-46359 грн.; поточний ремонт вентиляційної системи та встановлення водогрійних баків 19744 грн; оплата електроенергії за вуличне освітлення -50461,15 грн.

Шилівський округ: спрямовано коштів за 9 місяців 123345,70 грн. у тому числі: встановлено пожежний кран в центральному водопровідному колодязів с.Шилівка-7288,51 грн.; поточний ремонт водопровідних вузлів та утеплення вуличних колонок в с.Шилівка-29449 грн; коригування кошторисної документації на будівництво об’єкта «Капітальний ремонт водопровідної мережі в с. Кам‘янка» - 12521 грн.; поточний ремонт колодязів громадського користування - 58332,20 грн.

Криворіжжя: спрямовано за 9 місяців - 69946,81 грн. У тому числі: придбання лічильника, плити перекриття для колодязя – 15149 грн.; встановлення гідранта, облаштування пожежного вузла системи водопостачання с.Криворіжжя -53311,62 грн.

Соціальний захист і соціальне забезпечення:

Щорічно на сесіях сільської ради розглядаються, обговорюються та затверджуються програми соціального захисту населення на 2020 рік (субсидії, соціальний автобус, безоплатне харчування дітей), соціальні програми: для учасників АТО, учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, афганців, цільова програма 50 на 50 житло дітям-сиротам.

Спеціалістами Криворізької сільської ради надається допомога в оформленні документів для отримання субсидії. За 9 місяців 2020 рік до виконавчого комітету звернулося 208 осіб. При виконкомі створений сектор  соціальної політики у штатній кількості 2 особи. Встановлено Програмний комплекс «ІІС Соціальна громада», з 1 вересня вже оброблено документів щодо призначення соціальної допомоги у кількості  34 особи.

На постійному обліку і контролі знаходяться 12 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. За межами ОТГ виховуються діти, які знаходяться в інтернатних закладах - 6, діти, які знаходяться в будинках сімейного типу – 2. Справи підопічних дітей ведуться службою у справах дітей районної державної адміністрації, але контроль за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, на території об’єднаної територіальної громади, у сім?ях опікунів та прийомній сім?ї здійснюються фахівцем із соціальної роботи щодо їх оздоровлення, проживання, виховання, навчання та використання коштів прийомними батьками та опікунами.

У виконкомі ведеться облік всіх пільгових категорій дітей до якого вносяться постійні зміни (багатодітні, малозабезпечені, діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС, діти-інваліди, діти з сімей учасників ООС). На території ради проживає 60 багатодітних сімей виховується 204 дитини (Шилівський округ – 10 сімей, Добропільський- 17).

У складі апарату виконавчого комітету працює старший інспектор з соціальної роботи, який тісно співпрацює з керівниками навчальних та дошкільних закладів, районною службою у справах дітей, органами правопорядку в районі, управлінням СЗН райдержадміністрації. Здійснює соціальний супровід сімей з дітьми на території сільської ради та особливої уваги приділяє сім`ям, які  опинилися в складних життєвих обставинах.

17 сімей, які потрапили в складні життєві обставини, проживають на території Криворізької об’єднаної територіальної громади. Станом на 01.10.2020 робота продовжується з 2 такими сім’ями, з 15 сім’ями СЖО роботу завершено у 2020 році.

З метою забезпечення житлових прав та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на виконання регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови Донецької обласної адміністрації від 02.03.2018 № 290/5-18, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.05.2020 № 482/5-20 «Про затвердження Порядку надання та використання у 2020 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад Донецької області на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт,дітей , позбавлених батьківського піклування , та осіб з їх». Розпорядженням Криворізького сільського голови від 29.07.2020 року № 84 було оголошено про проведення конкурсу по придбанню житла для осіб із числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які потребують  поліпшення  умов проживання  та перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Криворізької сільської ради. Оголошення опубліковано на вебсайті Криворізької сільської ради і у газеті «Новий шлях». Було проведено засідання конкурсної комісії з питань придбання житла для дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, на вторинному ринку, на якому затвердили список дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  віком від 18 до 23 років, яким буде придбано житло на умовах спів фінансування обласного бюджету і бюджету Криворізької сільської ради (50х50). Відповідно списку 2 чол. потребують житло. Першим за списком під №7  Карманець С.С., якого включено до списку рішенням виконкому Криворізької сільської ради від 16.11.2016 року № 69. За № 8 обліковується Толмачова Таісія Ігорівна, яку включено до списку рішенням виконкому.

Службу у справах дітей при виконавчому комітеті Криворізької сільської ради зі статусом юридичної особи планується створити у І кварталі 2021 року.

- на квартирну чергу у цьому році 2 дитини (Толмачева і Кособоков), видано ордера 2 дітям сиротам: Фатєєв, Косарєв;

- безоплатне  харчування дітей пільгових категорій – 3436 грн.;

- виділено кошти на придбання інсуліну хворим на цукровий діабет для 20 хворим – 65тис.600грн.;

- програма 50 на 50 житло дітям-сиротам (50% виділяє сільський бюджет 50% обласний бюджет , на сьогодні об`явлений конкурс на закупівлю житла для дітей сиріт) –

 80 тис.грн.

- соціальна допомога учасникам АТО- 43 тис.грн.;

- соціальна допомога учасникам ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АС –7 тис.грн.;

- соціальна допомога афганцям – 8 тис.грн.;

- допомога на лікування тяжких хворих(депутатська допомога) –17 тис.грн.;

- соціальний автобус ( відкрито безкоштовне  автобусне сполучення до сіл:с.Добропілля,с.Новогришену,с.Красноподілля,с.Матяшеве,с.Камянка,с.Юріївка,с.Шилівка,с.Гуліве,с.Мирне,с.Василівка,с.Новоолексіївка,с.Криворіжжя,с.Зелене,с.Лиман,с.Завидо-Борзенка,с.Завидо-Кудашеве)  радою виділено - 164 тис 652 грн.;Виконком співпрацює з територіальним центром соціального обслуговування Добропільського району. Терцентр у своїй структурі має відділення соціальних послуг вдома та відділенні адресної натуральної та грошової допомоги. У сільській раді працює 2 робітника центру і обслуговують – 29 осіб на дому і 27 осіб віддаленого денного перебування.

Постійно проводиться обхід пільгової категорії населення з метою виявлення сімей та одиноких пристарілих громадян, які потребують допомоги чи уваги. За сприянням відділення соціальної допомоги вдома у звітному періоді 2020 року надано соціальних послуг 172 особам, які отримали  продуктові набори. Також отримали продуктові набори 1500 осіб від ТОВ «Перспектива».  46 продуктових наборів і засобів індивідуального захисту отримали багатодітні родини та умовно одинокопроживаючі жителі похилого віку від громадської організації «Червоний хрест».

У 2020 році в рамках дії Програми з підтримки населення громади, які опинилися у складних життєвих обставинах здійснено надання депутатської допомоги на проведення операцій та довготривалого лікування внаслідок тяжкого захворювання в сумі 16 тис.грн.

ОСВІТА

В пріоритеті виконавчого комітету Криворізької сільської ради є  збереження кількісних і якісних параметрів мережі закладів освіти, створення належних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання, організація  та проведення оздоровлення дітей.

В оперативному управлінні сільської ради  знаходиться 5 дошкільних навчальних  закладів.

На початку 2021 року у громаді планується створити опорний заклад освіти та філії опорного закладу.

Заклади дошкільної освіти:

В закладах освіти громади діти забезпечені 100%  гарячим харчуванням. Систематично виконкомом сільської ради вирішуються питання про надання пільг по сплаті за харчування в ЗДО дітей пільгових категорій.

  1. ЗДО «Світлячок» с.Шилівка (вихованців  –8, 1-директор,  2- педагогічних працівників, 3- молодший обслуговуючий персонал);

Витрати -386,3 тис.грн.

Середнє харчування по закладу– складає 39,35 грн.

  1. ЗДО «Казка» с.Добропілля (вихованців –32, 1-директор, 6- педагогічних працівників, 11- молодший обслуговуючий персонал);

Витрати -1229,6 тис.грн.

Середнє харчування по ЗДО– ясельна група складає- 16,42 грн.,                                      старша група складає – 24,52 грн.

3. ЗДО «Калинка» с.Завидо-Кудашеве (вихованців  –16, 1- директор, 1- педагогічний працівник, 3- молодший обслуговуючий персонал);

4. ЗДО «Червона шапочка» с.Новофедорівка (вихованців –8, 1 - директор,  1- педагогічний працівник, 3 молодший обслуговуючий персонал);

5. ЗДО «Сонечко» с.Криворіжжя (вихованців –25, 1 - директор, 2- педагогічних працівника, 6- молодший обслуговуючий персонал);

Середнє харчування по закладам «Сонечко», «Червона шапочка», «Калинка» – складає 29,77 грн.

Витрати за 9 місяців – 1943706,60 грн.

         Слід зауважити, що з 03.09.2020 роботу закладу дошкільної освіти «Червона шапочка» призупинено за рішенням суду по пожежному припису.

Виконавчий комітет сільської ради здійснює облік дітей шкільного віку та дітей  на визначених територіях обслуговування Криворізької  сільської ради згідно з Порядком ведення обліку дітей шкільного віку та учнів. Так у 5 дошкільних закладах освіти виховується 89 дітей, у закладах загальної середньої освіти – 372 дитини (Криворізька ЗОШ-141 дитина, Шилівська ЗОШ-58 дітей, Добропільська ЗОШ- 173 дитини). Загальна кількість дітей закладів освіти Криворізької ОТГ становить 461 дитини, ще 12 дітей, які мешкають на території нашої громади  навчається за її межами, а саме  в м.Добропілля.

Організація регулярного безкоштовного підвезення учнів та вчителів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

Для організованого початку освітнього процесу у 2020 році були проведені та реалізовані заплановані заходи, як з охорони праці, пожежної безпеки, підготовки до опалювального сезону так і поточні ремонти.

За 9 місяців 2020 року витрачено: поточний ремонт опалювальної системи дитячого садка «Казка» - 46359 грн.; поточний ремонт вентиляційної системи та встановлення водонагрівних баків - 19744грн.; проєктування вогнегасної обробки дерев‘яних конструкцій горищних приміщень-5000грн;

Вогнезахисна обробка дерев‘яних конструкцій горищних приміщень на об’єкті ЗДО «Сонечко» - 69999грн.; виготовлення проєктної документації «Монтаж системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням (в частині системи сповіщення про пожежу і покажчиків евакуювання) устаткування передавання тривожних сповіщень» на об’єкті ЗДО «Сонечко» - 34977,58 грн., чистка каналізаційних ям -9000 грн.

Медичне обслуговування населення сільської ради здійснює комунальним некомерційним підприємством «Районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської районної ради», Добропільською амбулаторією ЗПСМ №1 та Криворізькою амбулаторією ЗПСМ №5 з 2 постійно діючими лікарями сімейної медицини та 6 фельдшерських пункти, три з яких діють в селах: Завидо-Кудашеве, Шилівка, Новофедорівка.

На утриманні сільської ради знаходиться 2 сільських будинки культури та  3 сільських клуба. На території діють 6 бібліотек.

Клубні та бібліотечні заходи забезпечуються власними силами у співпраці з освітянами, в урочистій обстановці відзначаються всі загальнодержавні свята та пам`ятні дати. Особлива увага приділяється ветеранам, учасникам бойових дій, АТО, людям похилого віку.

Виділено коштів:

  • Добропільський округ -300,1 тис.грн;
  • Шилівський – 139,4 тис.грн.;
  • Криворізький – 382,18 тис.грн.

Виконком сільської ради здійснює контроль за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, забезпечує державну реєстрацію договорів оренди на невитребувані земельні паї.   

Всього землі:    27 708,0 га

в т.ч.: земель державної власності - 6 840,9928 га

земель комунальної власності - 900,0853 га

земель приватної власності – 19 966,4219  га

Площа населених пунктів:   2082,0      га

в т.ч.: державна  власність - 402,59 га

комунальна  власність - 453,8653 га

приватна  власність - 1226,4447 га

На території громади Програма розвитку земельних відносин на 2020 рік не фінансувалась. На 2021 рік заплановано кошти на розвиток Програми розвитку земельних відносин.

На території Криворізької сільської ради здійснюють свою діяльність наступні сільськогосподарські господарства: ТОВ «Рута-Плюс», ТОВ «ім.В.І.Чапаєва», ПАТ «Шевченко», ТОВ „ДСП”, ТОВ «Перспектива», ФГ «Світлана», ФГ «Добродетель», ФГ «Валко», ФГ «Дінати», ФГ «Роза-вєтров», ФГ «Марія», ФГ «Весна» , ФГ «Юлія»,ФГ «Людмила», ФГ «Тетяна», ФГ «Промінь сонця», ФГ «Катюша» , ФГ «Тераностра», ФГ „Бис”, ФГ «Агро-Дон», ФГ «АгромиР», ФГ «Елан», ФГ «СЛАВУТИЧ», ФГ «Хлібороб», ФГ «ДОЛЯ»,ФГ «Агропродукт», ФГ «Агротитан», ФГ «Агроснаб», ФГ «Вікторія», ФГ «Ковалиха», ФГ «Татаренко», ФГ «Зелений клин» та фізичні особи  підприємці, які здійснюють підприємницьку діяльність вказаного спрямування. При взаємній співпраці з кожним сільськогосподарським керівником вирішуються питання сплати коштів до сільського бюджету за використання землі, прибуткового, фіксованого  податку.

Виконкомом проводиться робота з вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій із залученням в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення. Було виділено кошти на заходи запобігання занесенню і поширенню на території України СОVІD-19 - 100 тис.грн;, постійне обслуговування державною аварійно - рятувальною службою об‘єктів на території сільської ради 27600грн.

В рамках співпраці з управлінням соціального захисту населення Добропільської райдержадміністрації від Міжнародної організації з міграції на територію ОТГ виділено 8 наборів для миття рук для запобігання занесенню і поширенню на території громади СОVІD-19, які встановлені в найбільш відвідуваних місцях.

Виконавчий комітет сільської ради здійснює заходи по сприянню   організації   призову   громадян   на  строкову військову  та  альтернативну  (невійськову)  службу.

За період 2020 року виконавчий комітет забезпечував  доведення інформації  про черговий призов до підприємств, установ та організацій  усіх форм власності, а також до населення. По Криворізькій  сільській раді за  2020 рік   на строковій  службі призвано  3 осіб. Здійснюється просвітницька та агітаційна роботи щодо служби в лавах ЗСУ.

Проводиться робота з військовозобов’язаними щодо виконання ними правил військового обліку, уточнюються дані в картках первинного обліку, забезпечується співпраця з Добропільським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

 На статистичному обліку перебуває 47  учасники АТО., на обліку по Криворізькому  ВОС  військовозобов’язаних 794 чоловіки, з них 22 – офіцерського складу, 53 сержантського складу, рядових – 283, жінок -19, непридатних -291, призовників -111.

У сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб сформований та ведеться реєстр територіальної громади відповідно до закону, за 2020 рік  знято з реєстрації 42 осіб, зареєстровано 61 осіб. На виконання законодавчих актів України щодо звернень громадян виконкомом здійснюється комплекс заходів для всебічного розгляду звернень громадян як того вимагає діюче законодавство.

Рішенням виконкому від 17 лютого 2020 року затверджений графік особистого, виїзного прийому громадян керівництвом Криворізької сільської ради та її виконавчих органів. Двічі на рік на засіданні виконкому  заслуховується інформація про проведені заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. В кінці року узагальнюється інформація щодо звернень громадян до органу місцевого самоврядування  та надається звітність до Донецької обласної державної адміністрації.

Так, за 9 місяців 2020 року на особистому прийомі посадових осіб місцевого самоврядування було 111 жителів, з них: 24 на виїзних, 87 в приміщенні сільської ради. Протягом 9 місяців до керівництва сільської ради  надійшло 150 звернень. Колективних звернень -15, повторних - 11.

Найбільш актуальною групою питань залишаються звернення з питань соціальної політики, соціального захисту населення - 48 питань, або 32% від загальної кількості порушених питань. Друге місце - питання аграрної політики складають 34 питання, або 22,6% від загальної кількості порушених питань, 5 звернень - транспорту та зв’язку, або 3,3%, 2 звернення заробітна плата, або 1,3%, 9 питань комунального господарства, або 6%, 7 звернень з питань житлової політики, або 4,6%, з інших питань 45 звернень.

Було розглянуто 7 звернень, що надійшли з Контактного Центру. Основні питання цих звернень відносяться до соціального захисту населення. По всім зверненням надано відповідь заявникам.

Робота зі зверненнями громадян залишається на постійному контролі керівництва ради і спрямована на вдосконалення форм та методів цієї роботи задля надання більш якісних послуг жителям Криворізької сільської ради.

Виконавчий комітет сільської ради тісно співпрацює з органами поліції , щодо  профілактики  злочинності та правопорушень на території громади. Дільничний інспектор постійно присутній на засіданнях адмінкомісії, засіданнях ради опіки та піклування та комісії у справах неповнолітніх в питаннях по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактики правопорушень серед дітей, вживання ними алкогольних та тютюнових виробів,  належного виконання батьківських обов’язків.

У 2020 році відбулося 4 засідання адмінкомісії при виконавчому комітеті, де було розглянуто 4 адмінсправи, відповідно було винесено постанови щодо притягнення до адміністративної відповідальності 4 осіб, та накладені адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 3 502 грн. Всі кошти були сплачені та надійшли до сільського бюджету.

Сільська рада згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу» надає жителям сільської ради первинну правову допомогу, в рамках співпраці з Добропільським бюро правової допомоги. Було проведено 3 виїзні прийоми спеціалістами бюро і 3 онлайн консультації.

Аналіз роботи виконавчого комітету сільської ради у звітному періоді засвідчує, що основні завдання, які передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" вирішувались послідовно і результативно. Окремі недоліки в роботі є, але я аналізую їх та намагаюся їх виправляти. Наша сільська рада, виконавчий комітет, депутати і я - ми всі працюємо для нашої громади і намагаємося допомогти у вирішенні різних питань.

І це лише тільки за 9 місяців.

         Тісно співпрацюю з активною молоддю( с.Завидо-Кудашеве, с.Надія, с.Лиман ,с.Мирне ) на території громади, наші двері завжди відкриті для нових ідей і починань і ми чекаємо на Вас .

Вдячна своєму колективу, депутатам, членам виконкому , керівникам комунальних установ, які завжди намагаються  підтримати мене у вирішенні різних питань та справ.

Бажаю нам усім, пережити цей складний рік і в наших оселях буде мир, злагода і любов , буде мир у нашій країні, а зло нехай лишається у минулому.

Миру та порозуміння нам усім у Криворізькій об’єднаній територіальній громаді.

Бо громада для мене - це друга донька. Саме ми з депутатськими корпусами трьох сільських рад приклали максимум зусиль для того, щоб Криворізька ОТГ процвітала, і увійшла в історію. Я дуже пишаюсь тим, що Криворізька громада не зникла з мапи УКРАЇНИ, і це не пусті слова.

 

З повагою,    

Криворізький сільський голова                                              А.І.Павлова