Про підсумки роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області за 9 місяців 2020 року

  • 346

Фото без описуЗ В І Т

про результати роботи відділення Національної служби посередництва і примирення

в Донецькій області за 9 місяців 2020 року

     Упродовж 9 місяців  2020 року Відділенням проводилась робота по врегулюванню 39 конфліктних ситуацій на 39 підприємствах.  Взято на облік 40 розбіжностей, з яких щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості - 38 (95% від загальної кількості) та 2 щодо виконання колективного договору (5,0%). Основною причиною виникнення випадків ускладнення стану СТВ у звітному періоді стала заборгованість із виплати зарплати в сумі 175908,8 тис. грн.

     У звітному періоді, з метою врегулювання розбіжностей, фахівцями Відділення по кожному підприємству було складено план заходів по врегулюванню розбіжностей, здійснено виїзди на підприємства та проведено 113 узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин.

    В результаті постійної взаємодії зі сторонами соціально-трудових відносин та органами місцевого самоврядування протягом 9 місяців 2020 року було погашено заборгованості із виплати заробітної плати, що стала чинником ускладнення, в сумі 87890,8 тис.грн., що складає 50,0% від заборгованості, що стала основною причиною виникнення конфліктних ситуацій.

     Станом на 01.10.2020 року на обліку Відділення знаходиться 13 конфліктних ситуацій з 14 розбіжностями, по яким в стадії вирішення залишається сума заборгованості із виплати заробітної плати  81789,1 тис. грн., що складає 46,5%  від заборгованості, що стала причиною ускладнення стану СТВ.

      Протягом 9 місяців 2020 року Відділенням  зареєстровано 4 КТС(К).

    Упродовж 9 місяців 2020 року Відділенням проводилась робота по вирішенню 8 колективних трудових спорів (конфліктів) в тому числі 7 – на виробничому рівні, з яких 6 – на рівні підприємств, установ, організацій,  1 – на рівні структурних підрозділів; 1- на територіальному рівні.

      У 8 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 23 вимоги, в тому числі:

- щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 1 вимога (4,3% від загальної кількості);

-  щодо виконання колективного договору, угоди – 5 вимог (21,7%);

-  щодо невиконання вимог законодавства про працю – 17 вимог (73,9%).

     Упродовж 9 місяців 2020 року з метою проведення моніторингу стану вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та на виконання рішень примирних органів зі сторонами СТВ було проведено 66 примирних процедур, в т.ч. 61 –  узгоджувальну зустріч, 5– примирних комісії.

      Протягом 9  місяців 2020 року за сприянням Відділення врегульовано та  знято з реєстрації 4 КТС(К).

    Упродовж 9 місяців 2020 року, з метою вирішення спірних питань між сторонами соціально-трудових відносин виключно у правовому руслі, Відділення спрямовувало свої зусилля на попередження проведення страйків і акцій протесту та послаблення соціальної напруги під час проведення найманими працівниками страйків і колективних припинень роботи.

      За звітний період Відділенням було зафіксовано проведення 20 акцій соціального протесту, а саме: 8 мітингів, 2 невиходу на поверхню, 5 перекритів руху,  1 припинення роботи та 4 пікети.

       Основними вимогами працівників під час проведення акцій соціального протесту, страйку були:

- погашення заборгованості із заробітної плати;

- виплата поточної заробітної плати;

- припинення простою та недопущення масового вивільнення працівників.

      Найчастіше акції соціального протесту проводилися на підприємствах вугледобувної галузі, а наймані працівники цих підприємств вважалися найбільш активними у захисті своїх соціальних прав та гарантій.

      По всіх випадках фахівцями Відділення надавалися консультації та роз’яснення керівникам підприємств, головам територіальних організацій і первинних профспілок працівників вугільної промисловості України, голові Міжрегіональної організації незалежних профспілок гірників України, найманим працівниками, виконавчим комітетам відповідних міських рад. Також Відділення сприяло проведенню переговорів по пошуку шляхів вирішення порушених питань та проводило консультації з проблемних питань з керівництвом Донецької облдержадміністрації.

     Аналіз причин загострення стану соціально-трудових відносин у звітному періоді, свідчить, що невиконання положень колективних договорів та законодавства про працю щодо дотримання строків виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї залишається головними причинами, що спонукають найманих працівників до вжиття крайніх засобів вирішення своїх вимог – страйків та акцій соціального протесту.

     З метою моніторингу стану виконання рішень примирних органів та вимог найманих працівників, врегулювання  конфліктних ситуацій упродовж 9 місяців 2020 року фахівцями Відділення було організовано та проведено 179 примирних процедур зі сторонами соціально-трудових відносин, в тому числі зі сторонами колективних трудових спорів – 61 узгоджувальну зустріч (35,0% від загальної кількості) та 5 примирних комісій (2,9%), зі сторонами соціально-трудових відносин – 113 (64,9%). За звітний період у Відділенні зареєстровано 95 звернень,  у тому числі письмових 41, усних 54.

     Практичний досвід роботи Відділення свідчить про результативність вирішення вимог найманих працівників та врегулювання чинників ускладнення стану соціально-трудових відносин шляхом проведення узгоджувальних зустрічей зі сторонами соціально-трудових відносин, в ході проведення яких вдається досягнути взаємоприйнятних домовленостей у вирішенні проблемних питань та запобігти можливому подальшому загострення ситуації.