Порядок та умови призначення пенсії по інвалідності

  • 679

       Фото без описуПорядок та умови обчислення пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання визначено Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV зі змінами (далі — Закон).

      Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.

     Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який установлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

     Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

      Для того, щоб пенсія по інвалідності була призначена з дня встановлення інвалідності, заяву на призначення пенсії слід подати до територіального органу Пенсійного фонду не пізніше ніж упродовж трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

      Обов'язковою умовою для призначення таких пенсій є наявність страхового стажу від 1 до 15 років — залежно від віку особи з інвалідністю та групи інвалідності.

      Згідно з частиною 1 статті 33 Закону пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах: особам з інвалідністю I групи – 100 відсотків пенсії за віком, особам з інвалідністю II групи – 90 відсотків пенсії за віком, особам з інвалідністю III групи – 50 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону.

    У випадку коли особа з інвалідністю не має достатньої кількості страхового стажу, вона може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення їй допомоги за нормами Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

      Документи, необхідні для призначення пенсії по інвалідності:

     До заяви про призначання пенсії по інвалідності додаються документи, перелічені в підпунктах 1-4 пункту 2.1 та пункті 2.2 розділу ІІ Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Фонду від 25.11.2005 № 22-1 (паспорт, документ, що підтверджує присвоєння індивідуального податкового номера платника податків, трудова книжка та інші документи про стаж, військовий квиток, дипломи про навчання, свідоцтва про народження дітей тощо).

     За бажанням особи або якщо страховий стаж після 01.07.2000 становить менше 60 місяців надається довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року (за умови підтвердження довідки первинними документами).

   Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) виписку з акта огляду МСЕК.

    До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку або довідка військово-лікарської комісії.

    Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов'язана з проходженням військової служби.

   Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання призначається і виплачується Фондом соціального страхування від нещасного випадку на виробництві відповідно до ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».