Оголошення про проведення конкурсу

на зайняття посади керівника державного,

комунального закладу охорони здоров’я

 

 

         Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (зі змінами), на виконання рішень Криворізької сільської ради від 28.01.2021 № VIIІ /5-34 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади» та виконавчого комітету Криворізької сільської ради від 18.02.2021 № 54 «Про створення окремої конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр  первинної медико – санітарної допомоги Криворізької сільської ради» оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької сільської ради».

 

Найменування закладу – комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Криворізької сільської ради»

Юридична адреса  85032, Донецька обл., Добропільський  р-н, с. Добропілля, вул. Шкільна, 1а.

Фактична адреса – 85032, с. Добропілля, вул.Центральна 51а

Основні напрями діяльності підприємства – надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Криворізької сільської ради, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Статут підприємства (додаток 1).

Структура закладу (додаток 2).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу (додаток 3).

Початок прийому документів від претендентів: 01.03.2021.

Кінцевий строк: 26.03.2021.

 

Адреса за якою приймаються документи для участі у конкурсі

85030, Донецька область, с. Криворіжжя, вул. Центральна, буд 103.

Контакти для довідок: тел. 0955233360,  Е-mailhttp://gromada.org.ua/mail/47958/

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою (додаток 4);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних (додаток 5);

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (додаток 6)

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (додаток 7)

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

До претендента висуваються наступні вимоги:

Повна вища освіта  ІІ рівня за ступенем  магістра в галузі знань:

«Управління та адміністрування»,

«Публічне управління та адміністрування»,

«Право»,

«Соціальні та поведінкові науки»,

«Гуманітарні науки»,

«Охорона здоров’я» та спеціалізація з «Організації й управління охороною здоров’я»

Стаж роботи за фахом - не менше ніж 3 роки за основною спеціальністю або рік на керівних посадах.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

-   план реформування закладу протягом одного року;

-     заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-    пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-   пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника комунального некомерційного підприємства:

 Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з посадового окладу у розмірі 6461 грн. 00 коп., премія, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством та умовами контракту.

Дата початку проведення конкурсу - 31 березня 2021 року 

Місце проведення конкурсу: зала засідань Криворізької сільської ради  за адресою: с.Криворіжжя, вул.Центральна, буд 103.